HOME  •  BLOG

Blog

Data publikacji: 3  września  2015     Autor: Małgorzata Modzelewska de Raad subskrybuj blog

PREZES UOKIK ODSŁANIA KARTY - o wydawaniu przez UOKiK SUZ-ów

Od 1 września 2015 r. Prezes UOKiK zanim doręczy stronie decyzję o stwierdzeniu praktyki i nałożeniu kary pieniężnej, przekaże tej stronie, w toku postępowania, Szczegółowe Uzasadnienie Zarzutów (SUZ). Sam Prezes w opublikowanych 1 września 2015 r. Wyjaśnieniach dotyczących wydawania Szczegółowego Uzasadnienia Zarzutów w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów Ustawy, przyznaje, „…konieczne jest zapewnienie w toku prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowań respektowania sprawiedliwości proceduralnej zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka…”

Krokowi temu trzeba przyklasnąć. Po pierwsze żaden przepis procedurlany explicite nie obliguje Organu do przekazania takiej informacji Stronie. Jak dotąd treść art. 74 uokik (nakazującej uwzględnienie w decyzji administracyjnej zarzutów, wobec których Strona mogła się ustosunkować) interpretowany był wąsko i formalnie (literalnie). Po drugie, przez ostatnie 15 lat obowiązywania tego przepisu, Organ nigdy nie odważył się, aby dokonać funkcjonalnej wykładni tego przepisu, którego celem było zapewnienie pełnego prawa do obrony stronie postępowania przed Prezesem Urzędu. Co więcej, obecny Prezes Urzędu, nie tylko dokonał takiej wykładni, ale też – wyciągnął z niej wnioski. Skoro celem jest zapewnienie prawa do obrony – to jego gwarancją procesową jest wskazanie stronie nie tylko samych zarzutów, ale przede wszystkim – ich uzasadnienia i podstaw dowodowych. Po trzecie – Prezes UOKiK na tym nie poprzestał i postanowił przekazywać Stronie w SUZ również informacje na temat przesłanek i okoliczności, które weźmie pod uwagę wymierzając karę pieniężną (bez podawania jej wysokości).

Nie dziwi, że Prezes będzie wydawał SUZ tylko w takim wypadku, w którym zamierza stwierdzić praktykę: toutes proportions gardée. Nie dziwi również, że nowe dowody czy wyjawione później okoliczności mogą wywołać konieczność uzupełnienia SUZ. Warto natomiast postulować, aby termin na udzielenie odpowiedzi był dostosowany do obszerności i szczegółowości SUZ. Gwarancją zapewnienia pełnego prawa do obrony jest w rzeczy samej odpowiednio długi termin na skuteczne podjęcie tej obrony.

Wreszcie, warto pamiętać o jednym: naczelną motywacją Prezesa UOKiK było urzeczywistnienie w postępowaniu przed Organem prawa do obrony. Ale jest jeszcze jeden beneficjent instytucji SUZ: jeśli strona decyduje się na szczegółowe ustosunkowanie się (prawo do obrony jest uprawnieniem a nie  obowiązkiem!) skorzysta na niej …. sam Prezes Urzędu. Dzięki temu, decyzja może stać się pełniejsza i lepiej umotywowana, co może zwiekszyć szanse na jej utrzymanie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowa instytucja może więc poprawi pogarszające się ostatnio statystyki Urzędu w SOKiK;-)

 

  napisz do mnie

Dodaj komentarz

Imię: *
Treść: *
Podaj wynik:*   
* pola wymagane

 Wybierz osobę:

Agata Jurkowska-Gomułka

Ilość postów: 20, ostatnia aktywność: 2018-10-29 13:08:05

Małgorzata Modzelewska de Raad

Ilość postów: 2, ostatnia aktywność: 2015-09-03 09:00:45

Piotr Paśnik

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2016-05-17 13:30:43

Szymon Gołębiowski

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2017-01-06 12:07:25

Artur Salbert

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Anna Żochowska-Sychowicz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Antonina Falandysz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Maciej Syska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Ewelina Majcher

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Jelska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Aleksandra Mariak

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive