HOME  •  BLOG

Blog

Data publikacji: 10  stycznia  2014     Autor: Agata Jurkowska-Gomułka subskrybuj blog

Gdy Prezes UOKiK bezczynny (albo przewlekły), budzą się sądy administracyjne...

Informacja o stanowisku zajętym przez NSA wobec przewlekłego rozpatrywania spraw przez organ regulacyjny skłoniła mnie do powrotu do wyroku WSA w Warszawie z 7 sierpnia 2012 r. (VII SAB/Wa 134/12).Wyrok ten wydany został w odpowiedzi na skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Prezesem UOKiK w sprawie nadużywania pozycji dominującej przez ZAIKS. Wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko ZAIKS został złożony przez skarżącego w 2006 r. (wówczas na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2000 r. możliwe było postępowanie wnioskowe). Do momentu rozpatrzenia skargi (tj. do sierpnia 2012 r.) postępowanie zainicjowane na podstawoe tego wniosku nie zostało jeszcze zakończone (mimo istnienia ustawowego terminu dla zakończenia postępowania antymonopolowego).

W odpowiedzi na zarzut przewlekłości postępowania Prezes UOKiK odpowiedział, że postępowanie antymonopolowe jest postępowaniem odrębnym od postępowań administracyjnych i trwa znacznie dłużej. Ponadto, Prezes UOKiK wskazał również, że w dniu 21 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 152, poz. 1016). "Na mocy tej ustawy sprawy w której toczy się postępowanie antymonopolowe przekazano do rozstrzygnięcia Komisji Prawa Autorskiego jako odrębnemu organowi administracji". Zdaniem Prezesa UOKiK wejście w życie tej ustawy sprawiło, że Prezes UOKiK powziął wątpliwości co do własnej właściwości co do kontynuowania przedmiotowego postępowania antymonopolowego.

Trzeba jednak podkreślić, że wskazany wyrok wydany został niejako w "drugim podejściu" do kontroli sądowo-administracyjnej aktywności Prezesa UOKiK w sprawie ZAIKS. W pierwszym podejściu WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 16 lutego 2012r. odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. WSA uznał, że wobec postępowania przed Prezesem UOKiK zastosowanie znajdują wyłącznie przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które regulują m.in. przebieg postępowania przed organem ochrony konkurencji.

NSA (postanowienie z 22 maja 2012 r., GSK 620/12) uchylił jednak postanowienia WSA trafnie wskazując, że "dopóki organ administracji publicznej, jakim jest Prezes UOKiK, nie wydał w sprawie decyzji, sprawa toczy się w trybie, do którego mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Tym samym w przypadku bezczynności lub przewlekłości postępowania administracyjnego przed Prezesem UOKiK, otwarta jest możliwość wniesienia do sądu administracyjnego skargi na bezczynność, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. (....)". "W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęcie braku właściwości sądu administracyjnego dla rozpoznania skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania toczącego się przed Prezesem UOKiK, doprowadziłoby w rezultacie do pozbawienia strony prawa do sądu, które jest uzależnione od wcześniejszego wydania decyzji w sprawie. Naruszałoby to art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 77 Konstytucji RP".

W efekcie WSA w Warszawie rozpoznał skargę na przewlekłość postępowania przed Prezesa UOKiK, potwierdził tę przewlekłość i zobowiązał organ ochrony konkurencji do zakończenia postępowania w terminie 5 miesięcy od wydania wyroku, a także do zapłacenia grzywny w wysokości 32 tys. PLN.

Stanowisko WSA w Warszawie (a wcześniej także NSA) może zasługiwać wyłącznie na aprobatę. Prezes UOKiK wydaje się zbyt często zapominać o tym, że jest organem administracji publicznej, który - mimo wszelkich odrębności procedur antymonopolowych - musi respektować zasady ogólne KPA. Dyscyplinowanie Prezesa UOKiK co do terminowości prowadzenia postępowań odbywa się zresztą tylko z korzyścią dla skutecznej ochrony konkurencji.

Komentarze

2017-08-25 03:26:43 axehiyoruwis http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-08-25 03:39:46 udaefeloj http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-08-25 03:52:03 akovevosugi http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-08-25 04:08:38 ufoyolauqunin http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-08-25 07:31:53 edopovoco http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-09-04 11:10:52 agiwvujo http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-09-04 11:18:35 ojvadite http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-09-04 11:26:25 uzucyoguu http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-09-04 11:31:16 uelovenego http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-09-04 11:59:04 owusorfesubut http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-09-05 12:11:49 ahoxuxevayz http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-09-05 12:16:30 odayopaso http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-09-05 12:32:30 omivelik http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor http://20mg-cheapesttadalafil.com/
2017-10-03 02:36:35 quvezasob http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
2017-10-03 02:49:17 evesuxuf http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
2017-10-04 12:26:54 onupufoj http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/

Dodaj komentarz

Imię: *
Treść: *
Przepisz kod z obrazka:*   
* pola wymagane

15  czerwca  2017
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz...

Odpowiedzialnośc karna z tytułu nieudzielenia wyjasnień rzecznikowi konsumentów

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

15  czerwca  2017
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz...

Odpowiedzialnośc karna z tytułu nieudzielenia wyjasnień rzecznikowi konsumentów

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

25  listopada  2016
O jeden most za daleko…

W ostatnich miesiącach (a może nawet i latach) dość często wyrażam opinię, że polskie orzecznictwo antymonopolowe stało się po prostu nudne… Nic dziwnego, jeśli spojrzymy na liczbę i przedmiot decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK w sprawach konkurencji w minionych latach. Flaga walki ze zmowami przetargowymi w polityce konkurencji powiewała jednak silnie, co widać w wyrokach z zakresu prawa ochrony konkurencji wydawanych przez sądy. W tym nurcie orzecznictwa „przetargowego” moją uwagę zwrócił wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. VI ACa 651/15.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

19  sierpnia  2016
Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo juz inne napłynęły w nią wody... czyli KIO o zmowach przetargowychautor: Agata Jurkowska-Gomułka

20  lipca  2016
(Chyba) koniec sporu o grupy zakupoweautor: Agata Jurkowska-Gomułka

16  marca  2016
O karach za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd raz jeszcze

Nieco ponad rok temu (wpis na blogu z 19 stycznia 2015 r.) komentowałam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczący wysokości kary za udzielenie w toku postępowania antymonopolowego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

17  grudnia  2015
Shopping malls - w gorączce świątecznych zakupów

Dziś znowu kilka słów o wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z 26.11.2015 r. w sprawie C-345/14 Maxima Latvija). Tematyka wyroku - problem antymonopolowej oceny umów najmu powierzchni w centrach handlowych - świetnie wpisuje się w aktualną gorączkę świątecznych zakupów (a wkrótce: poświątecznych wyprzedaży). Pytanie, na które próbował odpowiedzieć TS, należy do puli tych problemów, przed którymi każdy prawnik "konkurencjonista" stanął przynajmniej raz w życiu.... Czy zakaz porozumień ograniczający konkurencję narusza umowa najmu zawarta między sklepem (najemcą) a właścicielem centrum handlowego, przewidująca, że ów najemca wyraża zgodę na udostępnienie pozostałej (niezajmowanej przez siebie) powierzchni innym potencjalnym najemcom? Dodajmy, że rzecz się dzieje na Łotwie, a owym najemcą, któremu przysługuje quasi-wyłączność, jest spożywczy sklep wielkopowierzchniowy (co ciekawe, w angielskiej wersji ten najemca określany jest jako 'anchor tenant', a polska wersja wyroku mówi o ... "najemcy referencyjnym"...). Łotewski organ ochrony konkurencji i sąd uznały, że ze względu na siłę rynkową najemcy na rynku sprzedaży detalicznej produktów spożywczych umowa najmu musi być uznana za ograniczającą konkurencję ze względu na cel, bez potrzeby badania skutków.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

4  listopada  2015
Ułatwiacze karteli

W "Słowniku języka polskiego" (przynajmniej w tym opublikowanym przez PWN) nie figuruje słowo "ułatwiacz" (co najwyżej: "załatwiacz", ale to zupełnie coś innego...). Niezawodny Mr. Google ułatwiaczy zna i na pierwszych stronach pokazuje głównie "krochmal ułatwiacz prasowania", a zaraz potem - "ułatwiacz ładowania magazynków" (to ostatnie zresztą może i ma coś wspólnego z ułatwiaczem karteli).

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

20  lipca  2015
Wakacje, wino i paliwo: rzecz o Gruzji

Mamy miłe, cudownie upalne lato... Dobra pora, żeby spojrzeć na to, co się dzieje w tych ochronie konkurencji w krajach, które mogą być przyjemną wakacyjną destynacją (drogi Czytelniku, z góry wyłączam Grecję, która wyskakuje z każdego portalu internetowego, każdej gazety i w ogóle...).

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

10  czerwca  2015
W poszukiwaniu konsumentów, których interes naruszony zbiorowo w ogólnych warunkach ubezpieczeń.... (III SK 42/14)

W orzecznictwie antymonopolowym w ostatnich niestety powiewa nudą, stąd tym razem chciałabym zwrócić uwagę na rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy kwestii tego, kto w zasadzie jest konsumentem w rozumieniu art. 4 pkt 12 w związku z art. 24 ust. 1 uokik w przypadku usług ubezpieczeniowych: ubezpieczający czy/i uposażony?

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

 Wybierz osobę:

Agata Jurkowska-Gomułka

Ilość postów: 18, ostatnia aktywność: 2017-06-15 13:06:38

Małgorzata Modzelewska de Raad

Ilość postów: 2, ostatnia aktywność: 2015-09-03 09:00:45

Piotr Paśnik

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2016-05-17 13:30:43

Szymon Gołębiowski

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2017-01-06 12:07:25

Artur Salbert

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Anna Żochowska-Sychowicz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Monika Serek

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Antonina Falandysz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Maciej Syska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Ewelina Majcher

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Jelska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

© 2017   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive