HOME  •  BLOG

Blog

Data publikacji: 23  października  2014     Autor: Agata Jurkowska-Gomułka subskrybuj blog

SN jeszcze raz o przedawnieniu (III SK 50/13)

W kwietniu b.r. zwracałam uwagę na wyrok SN z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. III SK 26/13, w którym Sąd zajął bardzo klarowne stanowisko dotyczące istoty "przedawnienia antymonopolowego" z art. 93 uokik.

Zwracam uwagę na fakt, że w wyroku z dnia 22 maja 2014 r., sygn. III SK 50/13, SN kontynuuje - moim zdaniem z ogromnym pożytkiem dla praktyki - rozstrzyganie niejasności związanych z przedawnieniem.  Tym razem Sąd Najwyższy zmierzył się z sytuacją, w której jeden z uczestników antykonkurencyjnego porozumienia zaprzestał stosowania  niezgodnej z prawem klauzuli cenowej, a pozostali uczestnicy kontynuowali nielegalne zachowania.  Sąd Najwyższy uznał, że:

"W sytuacji, gdy jeden z uczestników zaprzestaje wykonywania porozumienia, nie niweczy to całego porozumienia, ale w stosunku do tego uczestnika zakazanej praktyki rozpoczyna bieg termin z art. 93 uokik. Nie ma przy tym znaczenia, czy taki przedsiębiorca złożył odpowiednie oświadczenie innym uczestnikom porozumienia, aczkolwiek złożenie takiego oświadczenia ułatwia dowód zaprzestania stosowania praktyki."

Równie ciekawym wątkiem omawianego wyroku wydaje się konstatacja Sądu Najwyższego, że o zaniechaniu stosowania praktyki może świadczyć okoliczność, że uczestnik porozumienia powszechnie udostępniał informację o cenach w swoich magazynach, a umowy zawierane przez niego z kontrahentami nie miały charakteru tajnego. Zdaniem SN taka postawa przedsiębiorcy świadczy o „zdystansowaniu się publicznie od uzgodnień zapadłych w ramach porozumienia cenowego” i stosowania praktyk ograniczających konkurencję w rozumieniu art. 93 ustawy. Konstatacja ta stanowiła nawiązanie do stanowiska Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym jeżeli przedsiębiorstwo milcząco popiera inicjatywę, która ze względu na swój antykonkurencyjny charakter jest niezgodna z prawem, nie dystansując się publicznie od jej treści lub nie zawiadamiając o niej organów administracyjnych, to skutecznie zachęca do kontynuowania naruszeń i utrudnia jego wykrycie (por. wyrok TS dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawach połączonych C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P Aalborg Portland i in. przeciwko Komisji; zob. także wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie T-27/10 AC-Treuhand AG przeciwko Komisji.

 

Omawiany wyrok SN można znaleźć pod poniższym linkiem:

 http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20SK%2050-13.pdf

Dodaj komentarz

Imię: *
Treść: *
Podaj wynik:*   
* pola wymagane

29  października  2018
Seminarium Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji

Kancelaria Modzelewska & Paśnik wraz z kancelarią SWKS oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) była organizatorem seminarium pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji, które odbyło się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

9  lipca  2018
Pociągi pod specjalnym nadzorem: České dráhy a.s. przeciwko KE (T-325/16)

W ostatnich kilkunastu tygodniach obserwujemy wzmożoną aktywność UOKiK w zakresie walki z praktykami ograniczającymi konkurencję. Ta aktywność oznacza też oczywiście kontrolowanie  przedsiębiorców przez UOKiK. W tym kontekście uwagę zwraca świeży wyrok unijnego Sądu (z 20 czerwca 2018 r.) w sprawie T-325/16 České ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

13  grudnia  2017
Nie wszystko (wszędzie) na sprzedaż, czyli TS o luksusie na Mikołajki

Ponoć Polacy są najbardziej zestresowanym narodem, jeśli chodzi o zakup świątecznych prezentów... Nic dziwnego... Jak zmniejszyć ten stres, kiedy Trybunał Sprawiedliwości w Mikołajki (!) wydaje wyrok, w myśl którego nie ma szans na zakupy luksusowych perfum np. w Amazonie...?

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

15  czerwca  2017
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz...

Odpowiedzialnośc karna  z tytułu nieudzielenia wyjasnień rzecznikowi konsumentów

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

25  listopada  2016
O jeden most za daleko…

W ostatnich miesiącach (a może nawet i latach) dość często wyrażam opinię, że polskie orzecznictwo antymonopolowe stało się po prostu nudne… Nic dziwnego, jeśli spojrzymy na liczbę i przedmiot decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK w sprawach konkurencji w minionych latach. Flaga walki ze zmowami przetargowymi w polityce konkurencji ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

19  sierpnia  2016
Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo juz inne napłynęły w nią wody... czyli KIO o zmowach przetargowychautor: Agata Jurkowska-Gomułka

20  lipca  2016
(Chyba) koniec sporu o grupy zakupoweautor: Agata Jurkowska-Gomułka

16  marca  2016
O karach za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd raz jeszcze

Nieco ponad rok temu (wpis na blogu z 19 stycznia 2015 r.) komentowałam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczący wysokości kary za udzielenie w toku postępowania antymonopolowego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

17  grudnia  2015
Shopping malls - w gorączce świątecznych zakupów

Dziś znowu kilka słów o wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z 26.11.2015 r. w sprawie C-345/14 Maxima Latvija). Tematyka wyroku - problem antymonopolowej oceny umów najmu powierzchni w centrach handlowych - świetnie wpisuje się w aktualną gorączkę świątecznych zakupów (a wkrótce: poświątecznych wyprzedaży). Pytanie, ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

4  listopada  2015
Ułatwiacze karteli

W "Słowniku języka polskiego" (przynajmniej w tym opublikowanym przez PWN) nie figuruje słowo "ułatwiacz" (co najwyżej: "załatwiacz", ale to zupełnie coś innego...). Niezawodny Mr. Google ułatwiaczy zna i na pierwszych stronach pokazuje głównie "krochmal ułatwiacz prasowania", a zaraz potem - "ułatwiacz ładowania magazynków" (to ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

 Wybierz osobę:

Agata Jurkowska-Gomułka

Ilość postów: 20, ostatnia aktywność: 2018-10-29 13:08:05

Małgorzata Modzelewska de Raad

Ilość postów: 2, ostatnia aktywność: 2015-09-03 09:00:45

Piotr Paśnik

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2016-05-17 13:30:43

Szymon Gołębiowski

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2017-01-06 12:07:25

Artur Salbert

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Anna Żochowska-Sychowicz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Antonina Falandysz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Maciej Syska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Ewelina Majcher

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Jelska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Aleksandra Mariak

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive