HOME  •  BLOG

Blog

Data publikacji: 23  października  2014     Autor: Agata Jurkowska-Gomułka subskrybuj blog

SN jeszcze raz o przedawnieniu (III SK 50/13)

W kwietniu b.r. zwracałam uwagę na wyrok SN z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. III SK 26/13, w którym Sąd zajął bardzo klarowne stanowisko dotyczące istoty "przedawnienia antymonopolowego" z art. 93 uokik.

Zwracam uwagę na fakt, że w wyroku z dnia 22 maja 2014 r., sygn. III SK 50/13, SN kontynuuje - moim zdaniem z ogromnym pożytkiem dla praktyki - rozstrzyganie niejasności związanych z przedawnieniem.  Tym razem Sąd Najwyższy zmierzył się z sytuacją, w której jeden z uczestników antykonkurencyjnego porozumienia zaprzestał stosowania  niezgodnej z prawem klauzuli cenowej, a pozostali uczestnicy kontynuowali nielegalne zachowania.  Sąd Najwyższy uznał, że:

"W sytuacji, gdy jeden z uczestników zaprzestaje wykonywania porozumienia, nie niweczy to całego porozumienia, ale w stosunku do tego uczestnika zakazanej praktyki rozpoczyna bieg termin z art. 93 uokik. Nie ma przy tym znaczenia, czy taki przedsiębiorca złożył odpowiednie oświadczenie innym uczestnikom porozumienia, aczkolwiek złożenie takiego oświadczenia ułatwia dowód zaprzestania stosowania praktyki."

Równie ciekawym wątkiem omawianego wyroku wydaje się konstatacja Sądu Najwyższego, że o zaniechaniu stosowania praktyki może świadczyć okoliczność, że uczestnik porozumienia powszechnie udostępniał informację o cenach w swoich magazynach, a umowy zawierane przez niego z kontrahentami nie miały charakteru tajnego. Zdaniem SN taka postawa przedsiębiorcy świadczy o „zdystansowaniu się publicznie od uzgodnień zapadłych w ramach porozumienia cenowego” i stosowania praktyk ograniczających konkurencję w rozumieniu art. 93 ustawy. Konstatacja ta stanowiła nawiązanie do stanowiska Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym jeżeli przedsiębiorstwo milcząco popiera inicjatywę, która ze względu na swój antykonkurencyjny charakter jest niezgodna z prawem, nie dystansując się publicznie od jej treści lub nie zawiadamiając o niej organów administracyjnych, to skutecznie zachęca do kontynuowania naruszeń i utrudnia jego wykrycie (por. wyrok TS dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawach połączonych C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P Aalborg Portland i in. przeciwko Komisji; zob. także wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie T-27/10 AC-Treuhand AG przeciwko Komisji.

 

Omawiany wyrok SN można znaleźć pod poniższym linkiem:

 http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20SK%2050-13.pdf

Komentarze

2015-04-11 02:35:27 rbgWetiUXiq1 You Sir/Madam are the enemy of confusion evrerwheye!
2015-04-11 08:56:12 dZUHwDwy3 Toujours aussi plaisants e0 de9couvrir. Agata, cette doulbe page est magnifique.Alexandra, j'adore cette photo de GL avec son doudou dans les bars et son beau sourire me fait toujours craquer.
2017-04-06 08:26:45 JasonmermaZL Последние новости здесь kfaktiv.ru/
2017-04-26 10:48:11 JosephAbsopER Женский журнал здесь laform.ru
2017-04-30 12:37:36 StephenHedHO Новая информация о строительстве distroy.ru
2017-05-06 01:50:18 EdwardEminsRZ Полезная информация о строительстве и ремонте montazhnik02.ru
2017-05-12 01:10:30 RichardSquakPY Читайте много информации о стройке и ремонте teletap.org
2017-05-25 02:26:17 KeithPagDR Читайте много информации о моде, красоте здоровье и прочее shoptrip.ru
2017-05-27 10:02:51 ScottacughIN Читайте много интересных рецептов блюд zonakulinara.ru
2017-06-05 07:00:02 CalvinTepKZ Строительство и ремонт, читайте сайт roofor.ru
2017-06-08 09:59:32 BrianoveksDH Много информации о строительстве на даче sovet-sadovody.ru

Dodaj komentarz

Imię: *
Treść: *
Przepisz kod z obrazka:*   
* pola wymagane

15  czerwca  2017
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz...

Odpowiedzialnośc karna z tytułu nieudzielenia wyjasnień rzecznikowi konsumentów

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

15  czerwca  2017
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz...

Odpowiedzialnośc karna z tytułu nieudzielenia wyjasnień rzecznikowi konsumentów

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

25  listopada  2016
O jeden most za daleko…

W ostatnich miesiącach (a może nawet i latach) dość często wyrażam opinię, że polskie orzecznictwo antymonopolowe stało się po prostu nudne… Nic dziwnego, jeśli spojrzymy na liczbę i przedmiot decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK w sprawach konkurencji w minionych latach. Flaga walki ze zmowami przetargowymi w polityce konkurencji powiewała jednak silnie, co widać w wyrokach z zakresu prawa ochrony konkurencji wydawanych przez sądy. W tym nurcie orzecznictwa „przetargowego” moją uwagę zwrócił wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. VI ACa 651/15.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

19  sierpnia  2016
Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo juz inne napłynęły w nią wody... czyli KIO o zmowach przetargowychautor: Agata Jurkowska-Gomułka

20  lipca  2016
(Chyba) koniec sporu o grupy zakupoweautor: Agata Jurkowska-Gomułka

16  marca  2016
O karach za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd raz jeszcze

Nieco ponad rok temu (wpis na blogu z 19 stycznia 2015 r.) komentowałam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczący wysokości kary za udzielenie w toku postępowania antymonopolowego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

17  grudnia  2015
Shopping malls - w gorączce świątecznych zakupów

Dziś znowu kilka słów o wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z 26.11.2015 r. w sprawie C-345/14 Maxima Latvija). Tematyka wyroku - problem antymonopolowej oceny umów najmu powierzchni w centrach handlowych - świetnie wpisuje się w aktualną gorączkę świątecznych zakupów (a wkrótce: poświątecznych wyprzedaży). Pytanie, na które próbował odpowiedzieć TS, należy do puli tych problemów, przed którymi każdy prawnik "konkurencjonista" stanął przynajmniej raz w życiu.... Czy zakaz porozumień ograniczający konkurencję narusza umowa najmu zawarta między sklepem (najemcą) a właścicielem centrum handlowego, przewidująca, że ów najemca wyraża zgodę na udostępnienie pozostałej (niezajmowanej przez siebie) powierzchni innym potencjalnym najemcom? Dodajmy, że rzecz się dzieje na Łotwie, a owym najemcą, któremu przysługuje quasi-wyłączność, jest spożywczy sklep wielkopowierzchniowy (co ciekawe, w angielskiej wersji ten najemca określany jest jako 'anchor tenant', a polska wersja wyroku mówi o ... "najemcy referencyjnym"...). Łotewski organ ochrony konkurencji i sąd uznały, że ze względu na siłę rynkową najemcy na rynku sprzedaży detalicznej produktów spożywczych umowa najmu musi być uznana za ograniczającą konkurencję ze względu na cel, bez potrzeby badania skutków.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

4  listopada  2015
Ułatwiacze karteli

W "Słowniku języka polskiego" (przynajmniej w tym opublikowanym przez PWN) nie figuruje słowo "ułatwiacz" (co najwyżej: "załatwiacz", ale to zupełnie coś innego...). Niezawodny Mr. Google ułatwiaczy zna i na pierwszych stronach pokazuje głównie "krochmal ułatwiacz prasowania", a zaraz potem - "ułatwiacz ładowania magazynków" (to ostatnie zresztą może i ma coś wspólnego z ułatwiaczem karteli).

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

20  lipca  2015
Wakacje, wino i paliwo: rzecz o Gruzji

Mamy miłe, cudownie upalne lato... Dobra pora, żeby spojrzeć na to, co się dzieje w tych ochronie konkurencji w krajach, które mogą być przyjemną wakacyjną destynacją (drogi Czytelniku, z góry wyłączam Grecję, która wyskakuje z każdego portalu internetowego, każdej gazety i w ogóle...).

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

10  czerwca  2015
W poszukiwaniu konsumentów, których interes naruszony zbiorowo w ogólnych warunkach ubezpieczeń.... (III SK 42/14)

W orzecznictwie antymonopolowym w ostatnich niestety powiewa nudą, stąd tym razem chciałabym zwrócić uwagę na rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy kwestii tego, kto w zasadzie jest konsumentem w rozumieniu art. 4 pkt 12 w związku z art. 24 ust. 1 uokik w przypadku usług ubezpieczeniowych: ubezpieczający czy/i uposażony?

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

 Wybierz osobę:

Agata Jurkowska-Gomułka

Ilość postów: 18, ostatnia aktywność: 2017-06-15 13:06:38

Małgorzata Modzelewska de Raad

Ilość postów: 2, ostatnia aktywność: 2015-09-03 09:00:45

Piotr Paśnik

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2016-05-17 13:30:43

Szymon Gołębiowski

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2017-01-06 12:07:25

Artur Salbert

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Anna Żochowska-Sychowicz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Monika Serek

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Antonina Falandysz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Maciej Syska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Ewelina Majcher

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Jelska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

© 2017   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive