HOME  •  BLOG

Blog

Data publikacji: 19  stycznia  2015     Autor: Agata Jurkowska-Gomułka subskrybuj blog

Kara za udzielenie informacji nieprawdziwych i wprowadzających w błąd

Tym razem chciałabym zwrócić uwagę na ciekawy spór sądowy dotyczący decyzji Prezesa UOKiK o nałożeniu na przedsiębiorcy kary za udzielenie - na żądanie organu na podstawie art. 50 ust. 1 uokik - nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji. W toku postępowania antymonopolowego w sprawie ustalania cen detalicznych i podziału rynków zbytu i zakupu przez organizatora i uczestników sieci dystrybucji suplementów diety Prezes UOKiK wystąpił do strony postępowania z żądaniem udzielenia informacji o liczbie i nazwach (nazwiskach) dystrybutorów wykluczonych z sieci dystrybucyjnej, a także o przyczynach tego wykluczenia (w każdym indywidualnym przypadku). Żądanie to zostało skierowane do przedsiębiorcy w 2010 r. , a dotyczyło faktów zaistniałych w 2008 r.

W odpowiedzi na żądanie Prezesa UOKiK przedsiębiorca przedstawił co prawda listę dystrybutorów wykluczonych, ale jednocześnie oświadczył, że nie posiada w tej kwestii żadnej dokumentacji. Jako przyczynę wykluczenia z sieci przedsiębiorca podał naruszenie zasad współpracy poprzez usuwanie przez dystrybutorów oznaczeń identyfikujących danych produkt jako produkt organizatora sieci. Organ antymonopolowy nie był jednak usatysfakcjonowany przekazanymi informacjami i zażądał wskazania ich źródeł. W odpowiedzi przedsiębiorca odszukał w swoich zasobach archiwalnych korespondencję z wykluczonymi dystrybutorami i przedstawił ją Prezesowi UOKiK. Korespondencja ta zresztą wskazywała, że rzeczywistym powodem wykluczenia dystrybutorów było nieprzestrzeganie przez nich ustaleń co do stosowanych cen detalicznych. W konsekwencji Prezes UOKiK uznał, że przedsiębiorca udzielił mu informacji nieprawdziwych i wprowadzających w błąd, w związku z czym na podstawie art. art. 106 ust.2 pkt 2 uokik w związku z art. 50 ust. 1 i 2 uokik nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 198.015 PLN (decyzja z dnia 30 maja 2011 r., DOK-5/2011).

W wydanym w dniu 17 lipca 2013 r. wyroku (XVII Ama 129/11) SOKiK przyznał, że sama kara była zasadna, ale jej wysokość - niewspółmierna do stopnia naruszenia ustawy. Sąd argumentował, że informacje, których żądał Prezes UOKiK miały charakter marginalny (!) dla toczącego się postępowania, ponieważ nie dotyczyły samej istoty praktyk zakazanych przez art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 uokik, ale ich skutków. Sąd uznał nawet, że o niewielkim znaczeniu tych informacji świadczy także fakt, że organ antymonopolowy nie podjął żadnych aktywnych działań w celu ich pozyskania (jak rozumiem, SOKiK nie uznał żądania informacji za narzędzie aktywności Prezesa UOKiK, uznałby za nie chyba dopiero kontrolę lub przeszukanie...). SOKiK zarzucił Prezesowi UOKiK także to, że kara nałożona na przedsiębiorcę za udzielenie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji była wyższa niż kara za samo naruszenie materialne - rzeczywiście kara nałożona decyzją z dnia 27 grudnia 2012 r., DOK-7/2012, wynosiła 159 534,89 PLN.

Ostatecznie SOKiK obniżył karę za udzielenie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji do... 10.000 PLN.

Od wyroku SOKiK skutecznie apelował Prezes UOKiK. Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 4 lipca 2014 r. (VI ACa 1629/13) podzielił stanowisko Prezesa UOKiK co do wadliwości informacji udzielonych przez organizatora sieci, jak również co do tego, że działanie przedsiębiorcy było zawinione. Przede wszystkim jednak SA nie zgodził się z opinią SOKiK, że informacje miały niewielkie znaczenia dla postępowania: "Informacje dotyczyły kwestii, które mogły mieć wpływ na zastosowanie przez Prezesa UOKIK przepisu art. 12 ust.1 uokik. Zatajona informacja o stosowaniu przez powódkę środków dyscyplinujących wobec określonych dystrybutorów niestosujących się do warunków ustalonych w kwestionowanych porozumieniach potwierdzała fakt zawarcia tych porozumień, miała wpływ na ustalenie podmiotów związanych porozumieniami i ich roli w zawarciu i wykonywaniu porozumień oraz na ustalenie skutków porozumień, co z kolei uwzględnia się przy ocenie kwestii kary pieniężnej".

Sąd Apelacyjny wskazał również na brak zasadności porównywania (dla oceny prawidłowości wymiary kar) kary nałożonej za naruszenie materialne i kary nakładanej na podstawie art. 106 ust. 2 uokik. Maksymalne pułapy tych kar są bowiem określone w różny sposób (10% przychodu i 50 000 000 EUR).

Stanowiska sądów były zatem w opisanym sporze diametralnie różne; argumenty i rozstrzygnięcie przedstawione przez SOKiK wydają mi się wręcz ... egzotyczne (wyrok SOKiK został ostatecznie zmieniony poprzez oddalenie odwołania). Odrębną natomiast kwestią pozostaje ocena prawidłowości rozwiązania, w myśl którego kara za naruszenie materialne okazuje się - przy zastosowaniu wszelkich reguł sztuki w nakładaniu kar - mniej dotkliwa niż kara za naruszenie proceduralne.

 

link do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/konkurencja/154500000003003_VI_ACa_001629_2013_Uz_2014-07-04_002

Dodaj komentarz

Imię: *
Treść: *
Podaj wynik:*   
* pola wymagane

29  października  2018
Seminarium Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji

Kancelaria Modzelewska & Paśnik wraz z kancelarią SWKS oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) była organizatorem seminarium pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji, które odbyło się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

9  lipca  2018
Pociągi pod specjalnym nadzorem: České dráhy a.s. przeciwko KE (T-325/16)

W ostatnich kilkunastu tygodniach obserwujemy wzmożoną aktywność UOKiK w zakresie walki z praktykami ograniczającymi konkurencję. Ta aktywność oznacza też oczywiście kontrolowanie  przedsiębiorców przez UOKiK. W tym kontekście uwagę zwraca świeży wyrok unijnego Sądu (z 20 czerwca 2018 r.) w sprawie T-325/16 České ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

13  grudnia  2017
Nie wszystko (wszędzie) na sprzedaż, czyli TS o luksusie na Mikołajki

Ponoć Polacy są najbardziej zestresowanym narodem, jeśli chodzi o zakup świątecznych prezentów... Nic dziwnego... Jak zmniejszyć ten stres, kiedy Trybunał Sprawiedliwości w Mikołajki (!) wydaje wyrok, w myśl którego nie ma szans na zakupy luksusowych perfum np. w Amazonie...?

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

15  czerwca  2017
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz...

Odpowiedzialnośc karna  z tytułu nieudzielenia wyjasnień rzecznikowi konsumentów

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

25  listopada  2016
O jeden most za daleko…

W ostatnich miesiącach (a może nawet i latach) dość często wyrażam opinię, że polskie orzecznictwo antymonopolowe stało się po prostu nudne… Nic dziwnego, jeśli spojrzymy na liczbę i przedmiot decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK w sprawach konkurencji w minionych latach. Flaga walki ze zmowami przetargowymi w polityce konkurencji ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

19  sierpnia  2016
Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo juz inne napłynęły w nią wody... czyli KIO o zmowach przetargowychautor: Agata Jurkowska-Gomułka

20  lipca  2016
(Chyba) koniec sporu o grupy zakupoweautor: Agata Jurkowska-Gomułka

16  marca  2016
O karach za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd raz jeszcze

Nieco ponad rok temu (wpis na blogu z 19 stycznia 2015 r.) komentowałam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczący wysokości kary za udzielenie w toku postępowania antymonopolowego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

17  grudnia  2015
Shopping malls - w gorączce świątecznych zakupów

Dziś znowu kilka słów o wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z 26.11.2015 r. w sprawie C-345/14 Maxima Latvija). Tematyka wyroku - problem antymonopolowej oceny umów najmu powierzchni w centrach handlowych - świetnie wpisuje się w aktualną gorączkę świątecznych zakupów (a wkrótce: poświątecznych wyprzedaży). Pytanie, ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

4  listopada  2015
Ułatwiacze karteli

W "Słowniku języka polskiego" (przynajmniej w tym opublikowanym przez PWN) nie figuruje słowo "ułatwiacz" (co najwyżej: "załatwiacz", ale to zupełnie coś innego...). Niezawodny Mr. Google ułatwiaczy zna i na pierwszych stronach pokazuje głównie "krochmal ułatwiacz prasowania", a zaraz potem - "ułatwiacz ładowania magazynków" (to ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

 Wybierz osobę:

Agata Jurkowska-Gomułka

Ilość postów: 20, ostatnia aktywność: 2018-10-29 13:08:05

Małgorzata Modzelewska de Raad

Ilość postów: 2, ostatnia aktywność: 2015-09-03 09:00:45

Piotr Paśnik

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2016-05-17 13:30:43

Szymon Gołębiowski

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2017-01-06 12:07:25

Artur Salbert

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Anna Żochowska-Sychowicz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Antonina Falandysz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Maciej Syska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Ewelina Majcher

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Jelska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Aleksandra Mariak

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive