HOME  •  BLOG

Blog

Data publikacji: 13  grudnia  2017     Autor: Agata Jurkowska-Gomułka subskrybuj blog

Nie wszystko (wszędzie) na sprzedaż, czyli TS o luksusie na Mikołajki

Ponoć Polacy są najbardziej zestresowanym narodem, jeśli chodzi o zakup świątecznych prezentów... Nic dziwnego... Jak zmniejszyć ten stres, kiedy Trybunał Sprawiedliwości w Mikołajki (!) wydaje wyrok, w myśl którego nie ma szans na zakupy luksusowych perfum np. w Amazonie...?

 

W wydanym 6 grudnia 2017 r. wyroku w sprawie C-230/16 Coty Trybunał zmierzył się z problemem ograniczeń sprzedaży internetowej luksusowych kosmetyków w systemie dystrybucji selektywnej.  Firma kosmetyczną Coty Germany prowadziła sprzedaż swoich produktów właśnie w takim systemie, a w umowach z autoryzowanymi dealarami znalazł się zapis mówiący o "zakazie włączania w sposób rozpoznawalny na zewnątrz przedsiębiorstw trzecich do sprzedaży przez Internet produktów objętych umową".  Kosmetyki luksusowe Coty co prawda można sprzedawać przez Internet, ale tylko za pośrednictwem »witryny elektronicznej« autoryzowanego sklepu i przy zachowaniu luksusowego charakteru produktów. Postanowienia te zostały wprowadzone do umów z dealerami po wejściu w życie rozporządzenia 330/2010 i jeden z dystrybutorów (Parfümerie Akzente) odmówił podpisania aneksu. Coty Germany wystąpiła do sądu z roszczeniem zaprzestania przez Parfümerie Akzente sprzedaży jej kosmetyków poprzez platformę amazon.de. Sąd pierwszej instancji  oddalił skargę, twierdząc, że ograniczenia sprzedaży przez Internet stanowią naruszenie zakazu z art. 101 TFUE i art. 1 niemieckiej ustawy antymonopolowej oraz są klauzulami czarnymi w świetle art. 4 lit. c rozporządzenia 330/2010. Sąd drugiej instancji nie był jednak tak pewien interpretacji spornych klauzul umownych w świetle unijnego prawa konkurencji, stąd zwrócił się o wykładnię do Trybunału Sprawiedliwości.

 

Unijny sąd potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą co do tego, że "artykuły luksusowe – ze względu na swoje cechy szczególne i charakter – mogą wymagać wprowadzenia systemu dystrybucji selektywnej w celu zachowania ich jakości i zapewnienia odpowiedniego używania" (pkt 28 wyroku Coty), pod warunkiem dotrzymania wszystkich warunków zgodności dystrybucji selektywnej z regułami konkurencji (wybór podmiotów zajmujących się sprzedażą dokonywany w oparciu o kryteria obiektywne o charakterze jakościowym, stosowane jednolicie i niedyskryminacyjnie; właściwości danego produktu wymagają dystrybucji selektywnej dla zachowania jakości i zapewnienia odpowiedniego używania; ograniczenia są proporcjonalne). Na wszelki wypadek TS podkreślił, że orzeczenie w sprawie C‑439/09 Pierre Fabre, które od 2011 r. wyznacza standardy wykładni reguł konkurencji w odniesieniu do sprzedaży przez Internet, w żaden sposób nie może być interpretowane tak, że luksusowy charakter marki nie może uzasadniać ustanowienia (legalnego) systemu dystrybucji selektywnej (wątpliwość taką mógł budzić pkt 46 wyroku w sprawie C‑439/09 Pierre Fabre).

 

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że zakaz korzystania w celu sprzedaży tych produktów przez Internet, w sposób rozpoznawalny na zewnątrz, z platform należących do osób trzecich jest właściwy do ochrony luksusowego wizerunku owych towarów (pkt 51 wyroku Coty). Trybunał uznał ten zakaz za "spójny z cechami charakterystycznymi systemu dystrybucji selektywnej" (pkt 45). Uzasadnienie dla takiego stanowiska TS znalazł w konieczności zapewnienia kontroli dostawcy nad tym, czy jego towary są sprzedawane online w środowisku, które odpowiada wymogom jakościowym, jakie uzgodnił on ze swymi autoryzowanymi dystrybutorami (pkt 47-48), podczas gdy "sprzedaż online towarów luksusowych poprzez platformy nienależące do systemu dystrybucji selektywnej tych towarów, w ramach której dostawca nie ma możliwości kontrolowania warunków sprzedaży swych towarów, stwarza ryzyko pogorszenia prezentacji owych towarów w Internecie, co może negatywnie wpłynąć na ich luksusowy wizerunek, a więc i na sam ich charakter" (pkt 49). Ograniczenie sprzedaży produktów luksusowych poprzez platformy handlu elektronicznej TS uznał też za ograniczenie proporcjonalne, przywołując tu m.in. argument o tym, że 90% handlu odbywa się jednak przez sklepy internetowe głównych dystrybutorów (TS powołał się tu na badania prowadzone przez Komisję).

Wreszcie, TS stwierdził, że oceniane ograniczenie nie stanowi ograniczenia grupy klientów w rozumieniu art. 4 ust. b) rozporządzenia 330/2010 ani ograniczenia biernej sprzedaży na rzecz konsumentów końcowych w rozumieniu art. 4 lit. c) tego rozporządzenia.

Stanowisko Trybunału w wyroku w sprawie Coty oceniam jako racjonalne, choć wiem, że może być odczytywane także jako stanowisko konserwatywne.... Dla antytrustowców istotne jest jednak to, że dostaliśmy precyzyjną wskazówkę dotyczącą stosowania reguł konkurencji w sprzedaży internetowej.

 

Po lekturze wyroku (dostępnego tutaj: LINK), proponuję udać się na świąteczne zakupy - luksusowe (na stronie internetowej dystrybutora) lub bardziej "demokratyczne" (np. na licznych platformach na "a"). 

Dodaj komentarz

Imię: *
Treść: *
Podaj wynik:*   
* pola wymagane

29  października  2018
Seminarium Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji

Kancelaria Modzelewska & Paśnik wraz z kancelarią SWKS oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) była organizatorem seminarium pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji, które odbyło się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

9  lipca  2018
Pociągi pod specjalnym nadzorem: České dráhy a.s. przeciwko KE (T-325/16)

W ostatnich kilkunastu tygodniach obserwujemy wzmożoną aktywność UOKiK w zakresie walki z praktykami ograniczającymi konkurencję. Ta aktywność oznacza też oczywiście kontrolowanie  przedsiębiorców przez UOKiK. W tym kontekście uwagę zwraca świeży wyrok unijnego Sądu (z 20 czerwca 2018 r.) w sprawie T-325/16 České ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

13  grudnia  2017
Nie wszystko (wszędzie) na sprzedaż, czyli TS o luksusie na Mikołajki

Ponoć Polacy są najbardziej zestresowanym narodem, jeśli chodzi o zakup świątecznych prezentów... Nic dziwnego... Jak zmniejszyć ten stres, kiedy Trybunał Sprawiedliwości w Mikołajki (!) wydaje wyrok, w myśl którego nie ma szans na zakupy luksusowych perfum np. w Amazonie...?

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

15  czerwca  2017
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz...

Odpowiedzialnośc karna  z tytułu nieudzielenia wyjasnień rzecznikowi konsumentów

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

25  listopada  2016
O jeden most za daleko…

W ostatnich miesiącach (a może nawet i latach) dość często wyrażam opinię, że polskie orzecznictwo antymonopolowe stało się po prostu nudne… Nic dziwnego, jeśli spojrzymy na liczbę i przedmiot decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK w sprawach konkurencji w minionych latach. Flaga walki ze zmowami przetargowymi w polityce konkurencji ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

19  sierpnia  2016
Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo juz inne napłynęły w nią wody... czyli KIO o zmowach przetargowychautor: Agata Jurkowska-Gomułka

20  lipca  2016
(Chyba) koniec sporu o grupy zakupoweautor: Agata Jurkowska-Gomułka

16  marca  2016
O karach za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd raz jeszcze

Nieco ponad rok temu (wpis na blogu z 19 stycznia 2015 r.) komentowałam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczący wysokości kary za udzielenie w toku postępowania antymonopolowego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

17  grudnia  2015
Shopping malls - w gorączce świątecznych zakupów

Dziś znowu kilka słów o wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z 26.11.2015 r. w sprawie C-345/14 Maxima Latvija). Tematyka wyroku - problem antymonopolowej oceny umów najmu powierzchni w centrach handlowych - świetnie wpisuje się w aktualną gorączkę świątecznych zakupów (a wkrótce: poświątecznych wyprzedaży). Pytanie, ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

4  listopada  2015
Ułatwiacze karteli

W "Słowniku języka polskiego" (przynajmniej w tym opublikowanym przez PWN) nie figuruje słowo "ułatwiacz" (co najwyżej: "załatwiacz", ale to zupełnie coś innego...). Niezawodny Mr. Google ułatwiaczy zna i na pierwszych stronach pokazuje głównie "krochmal ułatwiacz prasowania", a zaraz potem - "ułatwiacz ładowania magazynków" (to ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

 Wybierz osobę:

Agata Jurkowska-Gomułka

Ilość postów: 20, ostatnia aktywność: 2018-10-29 13:08:05

Małgorzata Modzelewska de Raad

Ilość postów: 2, ostatnia aktywność: 2015-09-03 09:00:45

Piotr Paśnik

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2016-05-17 13:30:43

Szymon Gołębiowski

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2017-01-06 12:07:25

Artur Salbert

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Anna Żochowska-Sychowicz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Antonina Falandysz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Ewelina Majcher

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Jelska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Aleksandra Mariak

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive