HOME  •  BLOG

Blog

Data publikacji: 9  lipca  2018     Autor: Agata Jurkowska-Gomułka subskrybuj blog

Pociągi pod specjalnym nadzorem: České dráhy a.s. przeciwko KE (T-325/16)

W ostatnich kilkunastu tygodniach obserwujemy wzmożoną aktywność UOKiK w zakresie walki z praktykami ograniczającymi konkurencję. Ta aktywność oznacza też oczywiście kontrolowanie  przedsiębiorców przez UOKiK. W tym kontekście uwagę zwraca świeży wyrok unijnego Sądu (z 20 czerwca 2018 r.) w sprawie T-325/16 České dráhy a.s. przeciwko KE, który oceniał zasadność wydania przez Komisję decyzji nakazującej czeskiemu (państwowemu) przewoźnikowi kolejowemu poddanie się kontroli (art. 20 ust. 4 rozp. 1/2003). Decyzja ta została wydana w związku z podejrzeniem stosowania przez České dráhy praktyki nadużywania pozycji dominującej, a kontroli poddana została zarówno spółka-matka, jak i wszystkie spółki i przedsiębiorstwa zależne. Kontrola została przeprowadzona w dniach 26-28 kwietnia 2018 r.  Trzeba tu powiedzieć, że czeski urząd ochrony konkurencji już w 2012 r. wszczął postępowanie antymonopolowe dotyczące narodowego przewoźnika w związku z nadużywaniem pozycji dominującej w postaci stosowania cen drapieżnych w przewozach na trasie Praga-Ostrawa; decyzja Komisji nakazująca kontrolę wskazywała także inne domniemane praktyki (w tym stosowanie cen drapieżnych na innych trasach). W związku z tym postępowaniem w 2012 r. przedsiębiorca był już poddany kontroli. Ponadto, dwaj konkurenci czeskiego przewoźnika kolejowego złożyli powództwa odszkodowawcze przed sądami krajowymi. Do czasu wydania przez Komisję decyzji nakazującej kontrolę jeden z pozwów przeciwko České dráhy został oddalony.

 

Czeski przewoźnik zaskarżył decyzję do Sądu, formułując 6 zarzutów, w tym zarzut arbitralnego i nieproporcjonalnego charakteru zaskarżonej decyzji i spornej kontroli, naruszenia obowiązku uzasadnienia i braku poszlak o wystarczająco poważnym charakterze uzasadniających wydanie zaskarżonej decyzji i przeprowadzenie kontroli. Co do ostatniego z tych zarzutów Sąd stwierdził: "Należy przypomnieć, że aby uzasadnić przeprowadzenie kontroli nie jest wymagane, aby posiadane przez Komisję informacje świadczyły w sposób wykluczający racjonalne wątpliwości o istnieniu stwierdzonego w zaskarżonej decyzji naruszenia. Spełnienie takiego kryterium dotyczącego standardu dowodu jest bowiem wymagane w odniesieniu do tych decyzji Komisji, w których stwierdza ona, że doszło do naruszenia, i nakłada grzywny. Do wydania decyzji o przeprowadzeniu kontroli w rozumieniu art. 20 ust. 4 rozporządzenia nr 1/2003 wystarczy natomiast, że instytucja ta posiada informacje i poważne poszlaki pozwalające jej podejrzewać, iż doszło do naruszenia (...)" (pkt 66 wyroku). Spór przed Sądem w dużej mierze dotyczył tego, czy decyzja Komisji mogła dotyczyć zarzutów innych niż drapieżnictwo cenowe - według czeskiego przewoźnika Komisja nie wykazała posiadania poszlak co do innych praktyk, uzasadniających przeprowadzenie kontroli. W tym względzie Sąd stwierdził, że "jeśli Komisja dysponuje poszlakami o wystarczająco poważnym charakterze pozwalającymi podejrzewać, że doszło do naruszenia art. 102 TFUE polegającego na stosowaniu cen drapieżnych, dochodzenie może dotyczyć strategii danego przedsiębiorstwa (...). Skarżąca słusznie twierdzi, że rozumowanie to nie może stanowić wystarczającego powodu do rozszerzenia przedmiotu spornej kontroli na inne formy naruszenia" (pkt 78-79 wyroku). W rezultacie Sąd przyznał, że Komisja nie miała poszlak pozwalających na formułowanie zarzutów nadużycia pozycji dominującej na trasie innej niż Praga-Ostrawa, w związku z czym w tym zakresie decyzja nakazująca kontrolę jest nieważna.

 

Sąd oddalił zarzut arbitralności decyzji Komisji, argumentując, że "decyzja w sprawie kontroli ma charakter arbitralny wyłącznie wówczas, gdy została wydana w braku okoliczności faktycznych mogących uzasadniać kontrolę. Nie dzieje się tak wówczas, gdy ma ona na celu zebranie niezbędnych dokumentów w celu potwierdzenia istnienia i zakresu ustalonych okoliczności faktycznych i prawnych, co do których Komisja posiada już informacje stanowiące wystarczająco poważne poszlaki uzasadniające podejrzenie naruszenia reguł konkurencji przez dane przedsiębiorstwo (...)" (pkt 108 wyroku).

 

Co do zarzutu nieproporcjalności decyzji Sąd uznał, że "(...) wybór, jakiego dokonuje Komisja pomiędzy z jednej strony kontrolą prowadzoną na podstawie zwykłego upoważnienia lub żądania udzielenia informacji, a z drugiej strony kontrolą nakazaną w drodze decyzji, nie zależy od okoliczności takich jak szczególna powaga sytuacji, niezwykle pilny charakter czy konieczność zachowania absolutnej dyskrecji, ale od wymogów stosownego dochodzenia, po uwzględnieniu konkretnych okoliczności sprawy. Tym samym kiedy celem decyzji o przeprowadzeniu kontroli jest wyłącznie umożliwienie Komisji zebrania koniecznych dowodów pozwalających jej ocenić ewentualne istnienie naruszenia traktatu, decyzja taka nie narusza zasady proporcjonalności (...)" (pkt 114 wyroku). Sąd nie przyjął argumentu, że skoro postępowanie dotyczące tej samej praktyki było już prowadzone przez czeski organ konkurencji, to kontrola ze strona Komisji była zbyteczna (por. pkt 118 wyroku). Sąd potwierdził też, że fakt prowadzenia postępowania przez krajowy organ ochrony konkurencji nie wyklucza możliwości podjęcia postępowania przez Komisję (por. pkt 119 i 154 wyroku). Z wyroku w sprawie České dráhy, który w dużej mierze nawiązuje do wcześniejszego orzecznictwa TSUE, można wywieść przekonanie o (niepokojąco) szerokiej dyskrecjonalności organu ochrony konkurencji co do podejmowania kontroli przedsiębiorców (nawet, jeśli zarzuty dotyczą "tylko" nadużywania pozycji dominującej, a nie udziału w kartelu...).

 

W orzeczeniu Sąd wypowiada się interesująco również na inne tematy, np. przesłanki wpływu na handel wewnątrzunijny.

Wyrok do przeczytania pod tym LINKIEM.

 

Warto na koniec wspomnieć, że póki co polska ustawa wyklucza badanie zasadności postanowienia SOKiK zezwalającego na przeszukanie (art. 105n ust. 4). Być może stan prawny ulegnie w tym zakresie zmianie, gdyż przed Trybunałem Konstytucyjnym zawisło pytanie o zgodność z Konstytucją wspomnianego przepisu ustawy (P 19/17).

 

Dodaj komentarz

Imię: *
Treść: *
Podaj wynik:*   
* pola wymagane

29  października  2018
Seminarium Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji

Kancelaria Modzelewska & Paśnik wraz z kancelarią SWKS oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) była organizatorem seminarium pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji, które odbyło się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

9  lipca  2018
Pociągi pod specjalnym nadzorem: České dráhy a.s. przeciwko KE (T-325/16)

W ostatnich kilkunastu tygodniach obserwujemy wzmożoną aktywność UOKiK w zakresie walki z praktykami ograniczającymi konkurencję. Ta aktywność oznacza też oczywiście kontrolowanie  przedsiębiorców przez UOKiK. W tym kontekście uwagę zwraca świeży wyrok unijnego Sądu (z 20 czerwca 2018 r.) w sprawie T-325/16 České ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

13  grudnia  2017
Nie wszystko (wszędzie) na sprzedaż, czyli TS o luksusie na Mikołajki

Ponoć Polacy są najbardziej zestresowanym narodem, jeśli chodzi o zakup świątecznych prezentów... Nic dziwnego... Jak zmniejszyć ten stres, kiedy Trybunał Sprawiedliwości w Mikołajki (!) wydaje wyrok, w myśl którego nie ma szans na zakupy luksusowych perfum np. w Amazonie...?

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

15  czerwca  2017
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz...

Odpowiedzialnośc karna  z tytułu nieudzielenia wyjasnień rzecznikowi konsumentów

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

25  listopada  2016
O jeden most za daleko…

W ostatnich miesiącach (a może nawet i latach) dość często wyrażam opinię, że polskie orzecznictwo antymonopolowe stało się po prostu nudne… Nic dziwnego, jeśli spojrzymy na liczbę i przedmiot decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK w sprawach konkurencji w minionych latach. Flaga walki ze zmowami przetargowymi w polityce konkurencji ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

19  sierpnia  2016
Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo juz inne napłynęły w nią wody... czyli KIO o zmowach przetargowychautor: Agata Jurkowska-Gomułka

20  lipca  2016
(Chyba) koniec sporu o grupy zakupoweautor: Agata Jurkowska-Gomułka

16  marca  2016
O karach za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd raz jeszcze

Nieco ponad rok temu (wpis na blogu z 19 stycznia 2015 r.) komentowałam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczący wysokości kary za udzielenie w toku postępowania antymonopolowego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

17  grudnia  2015
Shopping malls - w gorączce świątecznych zakupów

Dziś znowu kilka słów o wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z 26.11.2015 r. w sprawie C-345/14 Maxima Latvija). Tematyka wyroku - problem antymonopolowej oceny umów najmu powierzchni w centrach handlowych - świetnie wpisuje się w aktualną gorączkę świątecznych zakupów (a wkrótce: poświątecznych wyprzedaży). Pytanie, ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

4  listopada  2015
Ułatwiacze karteli

W "Słowniku języka polskiego" (przynajmniej w tym opublikowanym przez PWN) nie figuruje słowo "ułatwiacz" (co najwyżej: "załatwiacz", ale to zupełnie coś innego...). Niezawodny Mr. Google ułatwiaczy zna i na pierwszych stronach pokazuje głównie "krochmal ułatwiacz prasowania", a zaraz potem - "ułatwiacz ładowania magazynków" (to ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

 Wybierz osobę:

Agata Jurkowska-Gomułka

Ilość postów: 20, ostatnia aktywność: 2018-10-29 13:08:05

Małgorzata Modzelewska de Raad

Ilość postów: 2, ostatnia aktywność: 2015-09-03 09:00:45

Piotr Paśnik

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2016-05-17 13:30:43

Szymon Gołębiowski

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2017-01-06 12:07:25

Artur Salbert

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Anna Żochowska-Sychowicz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Antonina Falandysz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Ewelina Majcher

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Jelska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Aleksandra Mariak

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive