HOME  •  BLOG

Blog

Data publikacji: 6  stycznia  2017     Autor: Szymon Gołębiowski subskrybuj blog

Koncentracyjny „kot Schrödingera”, czyli o przejęciu Eko Holdingu przez Eurocash (DKK-191/2016)

Wydana po trwającym prawie 9 miesięcy postępowaniu zgoda na koncentrację Eurocash/Eko Holding (decyzja z dnia 23.12.2016, DKK-191/2016: https://uokik.gov.pl/download.php?plik=19008) jest pierwszym rozstrzygnięciem, w którym polski organ antymonopolowy stwierdził wprost, że w określonych okolicznościach siła rynkowa (udział w rynku) franczyzobiorców może zostać przypisana organizatorowi sieci franczyzowej (podobne rozważania były prowadzone w toku postępowania w sprawie koncentracji Eurocash/Tradis zakończonej wydaniem dnia 27 października 2011 r. decyzji warunkowej DKK-128/2011). Grupa Eurocash, posiadając rozbudowaną sieć hurtowni działających w całym kraju, jest również organizatorem sieci franczyzowych i partnerskich działających pod szyldami: „ABC”, „Delikatesy Centrum”, Groszek”, „Euro Sklep”, „Gama” oraz „Lewiatan”.

Sama umowa franczyzy zwykle nie przesądza o sprawowaniu przez franczyzodawcę kontroli (w rozumieniu przepisów antymonopolowych) nad franczyzobiorcą. Oznacza to, że (wobec braku powiazań kapitałowych lub organizacyjnych) istotą umowy franczyzy jest niezależność przedsiębiorców będących jej stronami. W sprawie przejęcia Eko Holdingu Prezes UOKiK dokonał analizy „polityki cenowej, warunków i zasad dostaw i zakupów, organizowania promocji i wydarzeń specjalnych, monitorowania sprzedaży i realizacji zamówień, przekazywania know-how, praw do marki oraz wizerunku, wpływu Eurocash na działalność tych [wyżej wymienionych] sieci (wynikającego wprost z umów, jak i faktycznych powiązań), powiązań prawnych i gospodarczych łączących Eurocash oraz przedsiębiorców, z którymi Eurocash zawiera umowy dotyczące współpracy w ramach organizowanych przez siebie sieci” (s. 10 decyzji). Dokonując oceny opisanych czynników w odniesieniu do poszczególnych sieci, organ antymonopolowy doszedł do wniosku, że spośród sieci organizowanych przez Grupę Eurocash sklepy działające pod szyldem „Delikatesy Centrum” są tak silnie powiązane z Eurocash (m.in. ze względu na wspólną politykę biznesową oraz obowiązki w zakresie zamówień), że zniwelowane zostały „ich bodźce do konkurowania ze sklepami kontrolowanymi przez Eurocash(ibidem). Konkluzja ta stała się podstawą przypisania Grupie Eurocash udziału rynkowego sklepów Delikatesy Centrum (na szczeblu detalicznym) i w konsekwencji uznania istnienia relacji horyzontalnej pomiędzy tymi sklepami a marketami „Eko”.

Organ antymonopolowy zajął zatem bezpieczne stanowisko zgodnie z którym w określonych okolicznościach udział franczyzobiorców należy przypisać franczyzodawcy, ale sama umowa franczyzy nie jest formą sprawowania kontroli (nie tworzy grupy kapitałowej). Rozwiązanie, z którego skorzystał Prezes UOKiK zbliżone jest do podejścia organów antymonopolowych do spraw dotyczących wspólnej kontroli. W sprawie General Electric/Honeywell Komisja Europejska przypisała całość udziału rynkowego przedsiębiorcy współkontrolowanego (CFMI) uczestnikowi koncentracji (General Electric), twierdząc, że związki ekonomiczne tych dwóch podmiotów są tak silne, że niwelują ich bodźce do konkurowania ze sobą. Przypisanie udziałów rynkowych nie implikuje jednak funkcjonowania współkontrolującego i współkontrolowanego w jednej grupie kapitałowej, co nakłada na te podmioty obowiązek przestrzegania przepisów antymonopolowych we wzajemnych relacjach. Również zamiar koncentracji polegający na zmianie kontroli wspólnej na wyłączną (mimo braku przyrostu udziałów rynkowych) podlega zgłoszeniu organowi antymonopolowemu.

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie Eurocash/Eko Holding jest precedensowym i zaskakującym rozstrzygnięciem w polskim systemie kontroli koncentracji (chociażby w kontekście wcześniejszej decyzji w sprawie Eurocash/Tradis). Ma ona bardzo istotne znaczenie dla akwizycji dokonywanych z udziałem organizatorów sieci franczyzowych w Polsce. Ma ono przede wszystkim wpływ na sposób liczenia udziałów rynkowych na potrzeby zgłaszanych koncentracji i powinno być brane pod uwagę przy planowaniu kolejnych przejęć. Znaczenia nabiera również rozróżnienie modelu współpracy z organizatorem sieci na tzw. „franczyzę twardą” (franczyzę sensu stricto) oraz „franczyzę miękką” (partnerstwo).

  napisz do mnie

Dodaj komentarz

Imię: *
Treść: *
Podaj wynik:*   
* pola wymagane

 Wybierz osobę:

Agata Jurkowska-Gomułka

Ilość postów: 20, ostatnia aktywność: 2018-10-29 13:08:05

Małgorzata Modzelewska de Raad

Ilość postów: 2, ostatnia aktywność: 2015-09-03 09:00:45

Piotr Paśnik

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2016-05-17 13:30:43

Szymon Gołębiowski

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2017-01-06 12:07:25

Artur Salbert

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Anna Żochowska-Sychowicz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Antonina Falandysz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Maciej Syska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Ewelina Majcher

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Jelska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Aleksandra Mariak

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive