HOME  •  BLOG

Blog

17  grudnia  2015
Shopping malls - w gorączce świątecznych zakupów

Dziś znowu kilka słów o wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z 26.11.2015 r. w sprawie C-345/14 Maxima Latvija). Tematyka wyroku - problem antymonopolowej oceny umów najmu powierzchni w centrach handlowych - świetnie wpisuje się w aktualną gorączkę świątecznych zakupów (a wkrótce: poświątecznych wyprzedaży). Pytanie, ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

4  listopada  2015
Ułatwiacze karteli

W "Słowniku języka polskiego" (przynajmniej w tym opublikowanym przez PWN) nie figuruje słowo "ułatwiacz" (co najwyżej: "załatwiacz", ale to zupełnie coś innego...). Niezawodny Mr. Google ułatwiaczy zna i na pierwszych stronach pokazuje głównie "krochmal ułatwiacz prasowania", a zaraz potem - "ułatwiacz ładowania magazynków" (to ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

3  września  2015
PREZES UOKIK ODSŁANIA KARTY - o wydawaniu przez UOKiK SUZ-ów

Od 1 września 2015 r. Prezes UOKiK zanim doręczy stronie decyzję o stwierdzeniu praktyki i nałożeniu kary pieniężnej, przekaże tej stronie, w toku postępowania, Szczegółowe Uzasadnienie Zarzutów (SUZ). Sam Prezes w opublikowanych 1 września 2015 r. Wyjaśnieniach dotyczących wydawania Szczegółowego Uzasadnienia Zarzutów w ...

autor: Małgorzata Modzelewska de Raad

20  lipca  2015
Wakacje, wino i paliwo: rzecz o Gruzji

Mamy miłe, cudownie upalne lato... Dobra pora, żeby spojrzeć na to, co się dzieje w tych ochronie konkurencji w krajach, które mogą być przyjemną wakacyjną destynacją (drogi Czytelniku, z góry wyłączam Grecję, która wyskakuje z każdego portalu internetowego, każdej gazety i w ogóle...).

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

10  czerwca  2015
W poszukiwaniu konsumentów, których interes naruszony zbiorowo w ogólnych warunkach ubezpieczeń.... (III SK 42/14)

W orzecznictwie antymonopolowym w ostatnich niestety powiewa nudą, stąd tym razem chciałabym zwrócić uwagę na rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy kwestii tego, kto w zasadzie jest konsumentem w rozumieniu   art. 4 pkt 12 w związku z art. 24 ust. 1 uokik  w przypadku usług ubezpieczeniowych: ubezpieczający czy/i ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

17  marca  2015
Znachor czyli SOKiK o homeopatii

Wyrok SOKiK z dnia 4 lutego 2015 r., sygn. XVII Ama 163/11, w sprawie decyzji Prezesa UOKiK uznającej za porozumienie ograniczające konkurencję stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej odradzające lekarzom przepisywanie specyfików homeopatycznych.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

19  stycznia  2015
Kara za udzielenie informacji nieprawdziwych i wprowadzających w błąd

O przesłankach ustalania wysokości kary za udzielenie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

23  października  2014
SN jeszcze raz o przedawnieniu (III SK 50/13)autor: Agata Jurkowska-Gomułka

20  czerwca  2014
Komu bije dzwon? O stanowisku Prezesa UOKiK w sprawie NFZ

O wyłączeniu NFZ spod oddziaływania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

10  czerwca  2014
Środki zaradcze w nowej ustawie - czyli powrót do przeszłości?autor: Małgorzata Modzelewska de Raad

 Wybierz osobę:

Agata Jurkowska-Gomułka

Ilość postów: 20, ostatnia aktywność: 2018-10-29 13:08:05

Małgorzata Modzelewska de Raad

Ilość postów: 2, ostatnia aktywność: 2015-09-03 09:00:45

Piotr Paśnik

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2016-05-17 13:30:43

Szymon Gołębiowski

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2017-01-06 12:07:25

Artur Salbert

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Anna Żochowska-Sychowicz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Antonina Falandysz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Maciej Syska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Ewelina Majcher

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Jelska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Aleksandra Mariak

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive