Aktualności


15  października  2014

Agata Jurkowska-Gomułka doktorem habilitowanym nauk prawnych

W dniu 10.10.2014 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych PAN podjęła uchwałę o nadaniu Agacie Jurkowskiej-Gomułce, of-counsel kancelarii Modzelewska i Paśnik, stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.

W postępowaniu awansowym ocenie podlegał bogaty dorobek A. Jurkowskiej-Gomułki w dziedzinie prawa ochrony konkurencji, a  przede wszystkim monografia „Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia”, opublikowana w 2013 r. przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.

 

Gratulujemy!

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive