Aktualności


18  stycznia  2019

Brak możliwości zażalenia postanowienia sądu w przedmiocie zgody na przeszukanie przez Prezesa UOKiK niekonstytucyjny – orzekł TK

Przedsiębiorcy mogą zaskarżyć postanowienie SOKiK wyrażające zgodę na przeszukanie. 16 stycznia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 105n ust. 4 zdanie drugie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym na postanowienie SOKiK w przedmiocie wyrażenia zgody na przeszukanie nie przysługuje zażalenie. Jako wzorzec kontroli przyjęty został art. 78 Konstytucji (prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji) w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji (prawo do sądu). Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

 

Sprawa ta trafiła do Trybunału Konstytucyjnego na skutek pytania prawnego zadanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie zażalenia wniesionego w imieniu klienta przez kancelarię Modzelewska&Paśnik na odrzucenie przez SOKiK zażalenia na postanowienie w przedmiocie wyrażenia zgody na przeszukanie. Cieszy nas rozstrzygnięcie TK, tym bardziej że od początku sprawy prezentowaliśmy stanowisko zbieżne z dzisiejszym wyrokiem Trybunału.

 

Więcej informacji o wyroku Trybunału można znaleźć TUTAJ .

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive