Aktualności


30  czerwca  2015

Kancelaria Modzelewska & Paśnik wciąż wzmacnia praktykę prawa konkurencji

Od 1 lipca br. do zespołu kancelarii Modzelewska & Paśnik dołączy dr prawa europejskiego Katarzyna Karasiewicz.

 

Katarzyna Karasiewicz jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w prawie konkurencji, prawie konsumenckim, prawie pomocy publicznej oraz zamówieniach publicznych. Doradza przede wszystkim przedsiębiorcom z sektora e-commerce oraz z sektorów regulowanych, w tym firmom energetycznym i transportowym. Pracowała także dla czołowych przedsiębiorców z branż: FMCG, AGD, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz dla sektora bankowego.

Katarzyna Karasiewicz jest także doktorem nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentką studiów podyplomowych na King's College London w zakresie ekonomii i prawa konkurencji. Wykłada na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na studiach MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz autorką szeregu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa gospodarczego.

Mec. Karasiewicz zdobywała doświadczenie w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. Była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Europejskiego i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jest doświadczonym procesualistą: reprezentowała klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przed Komisją Europejską, w sprawach z szeroko rozumianego prawa ochrony konkurencji oraz prawa konsumenckiego, a także przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Mec. Karasiewicz ma na koncie wiele sukcesów sądowych, jak: obniżenie kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców czy uzyskanie precedensowych orzeczeń, mających duże znaczenie dla stosowania prawa konkurencji przez przedsiębiorców.

„Dołączenie dr Katarzyny Karasiewicz do naszego zespołu potwierdza dynamiczny i konsekwentny rozwój kancelarii, skoncentrowanej na obsłudze w specjalistycznych dziedzinach, tj. szeroko pojętym prawie konkurencji i regulacjach sektorowych” - mówi Małgorzata Modzelewska de Raad, wspólnik kancelarii.

„Jestem przekonany, że doświadczenie i liczne sukcesy zawodowe Katarzyny pomogą w skutecznym rozwiązaniu wielu problemów naszych dotychczasowych i nowych klientów” - dodaje Piotr Paśnik, wspólnik kancelarii.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive