Aktualności


14  sierpnia  2018

Małgorzata Modzelewska de Raad i Piotr Paśnik współautorami publikacji Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz

Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się publikacja Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, wydana przez Wolters Kluwer, której współautorami są partnerzy kancelarii – Małgorzata Modzelewska de Raad i Piotr Paśnik. Książka ukazała się pod redakcją prof. Anny Piszcz, mec. Aleksandra Stawickiego i dr Dominika Wolskiego.

 

W komentarzu autorzy przedstawili pogłębioną analizę przepisów ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Jak podkreśla komentarz do publikacji: autorzy omawiają nie tylko ustawę, lecz także w niezbędnym zakresie implementowaną przez nią dyrektywę odszkodowawczą, co jest niewątpliwie dodatkową, istotną zaletą tej publikacji.

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją LINK !

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive