Aktualności


9  lutego  2015

Nasz sukces: Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił nałożoną przez Prezesa UOKiK na spółkę „GRUPA INCO” S.A. karę ponad 2 mln zł za rzekomy brak współpracy w czasie kontroli z przeszukaniem

W dniu 30 stycznia 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił nałożoną na spółkę „GRUPA INCO” S.A. karę w wysokości 2.047.476 zł za rzekomy brak współpracy w czasie kontroli Prezesa UOKiK w siedzibie przedsiębiorcy. Tym samym Sąd Apelacyjny podzielił wcześniejsze stanowisko Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Wykładnia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonana przez sądy obu instancji w niniejszej sprawie precyzuje za jakie działania bądź zaniechania w czasie przeszukania dokonanego przez Prezesa UOKiK może zostać ukarany przedsiębiorca.

 

Prezes UOKiK uznał, iż przeniesienie przez pracownika kontrolowanego przedsiębiorcy pliku z dowolnego folderu do folderu „Kosz” stanowi wystarczającą podstawę do nałożenia na przedsiębiorcę kary. Prezes UOKiK stał na stanowisku, że przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dają mu podstawę do nakładania kary w każdym przypadku, gdy w czasie kontroli dojdzie do jakichkolwiek nieprawidłowości.

 

Sądy obu instancji podzieliły pogląd prezentowany przez naszych prawników, iż przesłanki nałożenia kary za brak współpracy muszą być interpretowane w ścisłym związku z obowiązkami kontrolowanego określonymi w art. 105d ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W konsekwencji, w niniejszej sprawie nałożenie kary mogłoby mieć miejsce w sytuacji, gdy kontrolowany przedsiębiorca odmówiłby przekazania nośnika danych lub z nośnika danych zostałyby usunięte w czasie kontroli pliki z danymi. Tymczasem jak ustaliły to sądy obu instancji plik umieszczony w folderze „kosz” nie tylko znajdował się na przekazanym nośniku ale także bez nadmiernego wysiłku był dostępny dla kontrolujących bez użycia jakiegokolwiek specjalistycznego oprogramowania czy specjalistycznych umiejętności.

 

Spółka „GRUPA INCO” S.A. w niniejszej sprawie reprezentowana była przez mec. Małgorzatę Modzelewską de Raad, mec. Piotra Paśnika.

 

Wyrok jest prawomocny. Prezesowi UOKiK przysługuje w sprawie skarga kasacyjna.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive