Aktualności


10  września  2014

Nasz sukces: uchylenie decyzji zatwierdzającej ofertę ramową EmiTel

 

W dniu 5 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) wydał wyrok uwzględniający skargę EmiTel sp. z o.o. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („Prezes UKE”) w przedmiocie zatwierdzenia oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usług transmisji radiofonicznych i telewizyjnych.

 

WSA uwzględniając skargę EmiTel uchylił zaskarżoną decyzję i decyzję ją poprzedzającą, a także stwierdził, że obie decyzje nie podlegają wykonaniu.

 

Powyższy wyrok oraz wcześniejsze orzeczenia sądowe w sprawach dotyczących innych decyzji Prezesa UKE powodują, że obecnie nie ciążą na EmiTel żadne obowiązki regulacyjne.

 

Sprawę prowadzi mecenas Artur Salbert – radca prawny z kancelarii Modzelewska i Paśnik.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive