Aktualności


13  sierpnia  2015

PREZES UOKiK KARAŁ A SĄDY OBNIŻAŁY KARY – podsumowanie skuteczności odwołań przedsiębiorców od decyzji Prezesa UOKiK

Ostatnie statystyki obniżek wysokich kar nakładanych przez Prezesa UOKiK są pozytywne dla przedsiębiorców. Mamy w tym istotny udział… O szczegółach pisze Puls Biznesu z 11 sierpnia 2015 r. Wspólnicy i prawnicy Modzelewska&Paśnik mają na koncie kilka spraw, w których albo decyzje zostały uchylone, albo kary istotnie zmniejszone.

 

Wspomnieć tu należy m.in. o wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie PGNiG S.A. Sprawa dotyczyła decyzji z dnia 5 lipca 2012 roku, na podstawie której Prezes UOKiK nałożył na PGNiG S.A. karę w wysokości ponad 60 mln złotych z tytułu nadużycia pozycji dominującej poprzez odmowę sprzedaży gazu ziemnego na zasadach umowy kompleksowej na rzecz przedsiębiorcy zamierzającego dokonywać dalszej jego odsprzedaży na terenie działania Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (w tamtym czasie działało sześć spółek dystrybuujących gaz na poszczególnych obszarach Polski). Nałożona tą decyzją kara jest jedną z najwyższych kar jaką Prezes UOKiK nałożył w swojej historii na indywidualny podmiot z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Stanowisko organu zostało w pełni podzielone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (zarówno co do istnienia naruszenia jak i co do wysokości kary pieniężnej). 

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmniejszył dwunastokrotnie wysokość kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa UOKiK na PGNiG S.A. uznając, że podstawę dla obliczenia wysokości kary w niniejszym przypadku powinny stanowić wyłącznie przychody PGNiG S.A. osiągnięte ze sprzedaży gazu na terenie działania Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. W konsekwencji kara nałożona przez Prezesa UOKiK została zmniejszona do 5.500.581 zł.

 

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu na naszym LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/modzelewska&pa-nik

 

 

 

 

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive