Projekt nowej ustawy, który porusza środowisko sieci handlowych i ich dostawców - nasza Kancelaria wspiera merytorycznie konferencję Rzeczpospolitej dot. nowych zakazanych praktyk sieci handlowych

Nasza kancelaria wspiera merytorycznie konferencję Rzeczpospolitej pt. "NOWE ZAKAZANE PRAKTYKI SIECI HANDLOWYCH? Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi".

 

W czasie konferencji przedstawiona zostanie nowa regulacja, a także – jak tego typu regulacje sprawdziły się w Europie. W czasie paneli dyskusyjnych przedstawiciele różnych środowisk będą dyskutowali o biznesowych i prawniczych aspektach projektu, który niebawem stanie się obowiązującym prawem. W konferencji wezmą udział między innymi: Wiceprezes UOKiK Bernadetta Kasztelan-Świetlik, Andrzej Gantner - Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Renata Juszkiewicz - Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, a także prawnicy.

 

Więcej informacji nt. konferencji dostępne na stronie: http://konferencje.rp.pl/wydarzenie/info/2653,nowe-zakazane-praktyki-sieci-handlowych-ustawa-o-przeciwdzialaniu-nieuczciwemu-wykorzystywaniu-przewagi-kontraktowej-w-obrocie-produktami-rolnymi-i-spozywczymi.html

11  marca  2019
Sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2019 więcej
18  stycznia  2019
Brak możliwości zażalenia postanowienia sądu w przedmiocie zgody na ... więcej
29  października  2018
DYSTRYBUCJA – problemy prawnokonkurencyjne, cywilistyczne, regulacyjne więcej
14  sierpnia  2018
Małgorzata Modzelewska de Raad i Piotr Paśnik współautorami publikacji ... więcej
12  lipca  2018
Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska wyd. ... więcej
15  Maja  2018
Ochrona konkurencji w Polsce 2017. Dlaczego przygotowaliśmy subiektywny ... więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej