Aktualności


23  lutego  2014

Warsztaty „Prawo Konsumenckie w Telekomunikacji” – wystąpienie naszego prawnika

 13 listopada 2013 r. odbyły się warsztaty „Prawo Konsumenckie w Telekomunikacji”

Mec Artur Salbert – radca prawny z naszej kancelarii - przedstawił prezentację zatytułowaną „Problematyka kontroli rzeczywistej prędkości transferu”.

Poruszony został w niej temat aktualnych przepisów mających na celu wymuszenie na dostawcach usług telekomunikacyjnych zgodności pomiędzy upublicznianą informacją o prędkości transferu danych a rzeczywistymi parametrami usługi dostępu do Internetu, a także przepisów dotyczących metod pomiaru prędkości przesyłania danych. Omówione zostały również aktualne działania organu regulacyjnego zmierzające do praktycznego zastosowania nowych przepisów. Wskazano także na rozwiązania przewidywane w projekcie rozporządzenia Unii Europejskiej, których celem jest ujednolicenie we wszystkich państwach członkowskich między innymi regulacji dotyczących gwarantowania szybkości transferu danych. 

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive