Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

agnieszka.kowalczyk-zagaj@modzelewskapasnik.pl

Jest radcą prawym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Agnieszka była wieloletnim pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie specjalizowała się w sprawach z zakresu ochrony konsumentów i kierowała zespołem do spraw telekomunikacji i mediów. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w kancelariach, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Prowadziła wiele spraw z zakresu ochrony interesów konsumentów, które zakończyły się precedensowymi rozstrzygnięciami – na etapie postępowania administracyjnego i sądowego, włącznie z postępowaniem przed Sądem Najwyższym.

Uczestniczyła w międzynarodowych projektach z zakresu ochrony konsumentów, między innymi jako przedstawiciel Polski w grupach roboczych Komisji Europejskiej oraz w projektach grantowych w ramach unijnej sieci Consumer Protection Cooperation. Była również zaangażowana w procesy legislacyjne z zakresu prawodawstwa polskiego i unijnego (między innymi udział w przygotowaniu krajowych rozwiązań prawnych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO2012 w Polsce oraz w pracach nad Europejską Agendą Cyfrową i Jednolitym Rynkiem Cyfrowym UE).

Poza prawem konsumenckim, Agnieszka prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa konkurencji, a także zaangażowana jest w sprawy dotyczące konsumenckich aspektów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa telekomunikacyjnego, prawa reklamy, ochrony danych osobowych, prawa pocztowego i przewozowego. Agnieszka ma duże doświadczenie w projektach dla sektora e-commerce. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Prawa Amerykańskiego – programu University of Florida Levin College of Law przy Uniwersytecie Warszawskim.

Ponadto, Agnieszka jest mediatorem wyspecjalizowanym w prowadzeniu spraw gospodarczych.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive