Aleksandra Mariak

Aleksandra Mariak

e-mail

Jest aplikantką adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Wydziale Prawa Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, gdzie  w ramach stypendium Erasmus+ pogłębiała wiedzę z zakresu prawa unijnego. Aleksandra ukończyła również Centrum Prawa Amerykańskiego, współprowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i College of Law Gainesville, Floryda.

Aleksandra zdobywała doświadczenie w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów w międzynarodowych i wiodących polskich kancelariach. Aleksandra uczestniczyła w postępowaniach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję i kontroli koncentracji. Doradza przedsiębiorcom jak kształtować i wdrażać programy compliance i ocenia zgodność z prawem konkurencji różnych aspektów polityki handlowej przedsiębiorców.

 

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej