Anna Żochowska-Sychowicz

anna.sychowicz@modzelewskapasnik.pl

Jest aplikantem adwokackim w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia prawnicze oraz na Wydziale Prawa Université Francois Rabelais w Tours, we Francji, gdzie studiowała w ramach programu Erasmus. Anna ukończyła również Szkołę Prawa Francuskiego i Europejskiego prowadzoną przez Wydział Prawa i Administracji UW przy współpracy z Université de Poitiers oraz podyplomowe studium z zakresu prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Anna zdobywała swoje doświadczenie zawodowe w polskich kancelariach oraz w agendach rządowych w Polsce (Europejskie Centrum Konsumenckie przy UOKiK) i w Wielkiej Brytanii (European Consumer Centre for Services).

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive