Antonina Falandysz

antonina.falandysz@modzelewskapasnik.pl

Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Lakeville Senior High School w Minnesocie, USA oraz studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium podyplomowe z zakresu prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Od 3 lat zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami z zakresu prawa konkurencji i postępowań sądowych, wspomagając również prace prawników specjalizujących się w obszarze regulacyjnym. Uczestniczy w prowadzeniu postępowań antymonopolowych, regulacyjnych i postępowań przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również w bieżącej obsłudze prawnej w zakresie prawa konkurencji na rzecz klientów m.in. z branży spożywczej, farmaceutycznej i telekomunikacyjnej. Pracowała w międzynarodowej kancelarii w Warszawie i Londynie, biorąc udział w projektach z różnych branż na tle polskiego i europejskiego prawa konkurencji. Była i jest zaangażowana w prowadzenie postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję przed Komisją Europejską. W kręgu jej zainteresowań zawodowych leżą również różnorodne zagadnienia z zakresu kontroli koncentracji i obrotu handlowego (dystrybucja wyłączna, selektywna i handel równoległy).

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive