dr Marcin Z. Zieliński

Marcin jest radcą prawnym oraz doktorem nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011). Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie komunikacji elektronicznej, prawie konsumenckim i prawie dostępu do informacji oraz w zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej i danych osobowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności problemy powiązane z szeroko rozumianym prawem europejskim.

Karierę zawodową rozpoczynał w kancelarii prawnej, jednak przez ostatnie 15 lat był związany z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie zajmował się analizą polskiego i zagranicznego orzecznictwa oraz porównawczymi badaniami problemów prawnych rozstrzyganych przez Trybunał. Przez 1,5 roku pełnił też funkcję asystenta sędziego. Współtworzył i nadzorował również projekty prawno-informatyczne prowadzone w Biurze Trybunału.

Jest wykładowcą akademickim prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej i komunikacji elektronicznej. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie im. Parisa Lodrona w Salzburgu. Prowadził badania naukowe w Instytucie Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowiskim. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych, w tym monografii “Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców usług internetowych. Analiza prawnoporównawcza” (Warszawa 2013). Jest również tłumaczem oraz współtłumaczem książek popularnonaukowych takich autorów jak Philip Zimbardo (psychologia), Christopher Moore (mediacja) oraz Cathy O’Neil (Big Data, matematyka).

© 2018   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive