HOME  •  PRAWNICY  •  MACIEJ SYSKA


Maciej Syska

maciej.syska@modzelewskapasnik.pl

Jest adwokatem oraz doktorantem i wykładowcą w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie konkurencji, konsumenckim oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w tym w szczególności - dochodzeniu roszczeń wynikających z naruszeń prawa konkurencji (przygotowuje doktorat z tego zakresu).

Maciej zdobywał doświadczenie w międzynarodowych kancelariach DLA Piper oraz Wierzbowski Eversheds. Doradzał klientom z różnych branż (m.in. FMCG, chemicznej, farmaceutycznej, elektronicznej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wydawniczej) w sprawach z zakresu prawa konkurencji, ochrony konsumentów oraz regulacji sektorowych, w tym w szczególności w sprawach kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców. Wykonał szereg projektów dla klientów z branży energetycznej, m.in. doradzał w postępowaniach w sprawie pokrywania tzw. kosztów osieroconych w sektorze energetycznym oraz przy projektach infrastrukturalnych w tym sektorze.

Brał udział w postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących m.in. inwestycji infrastrukturalnych, kontraktów handlowych, nieuczciwej konkurencji, kar nakładanych na przedsiębiorców i stwierdzania wykonalności orzeczeń zagranicznych w Polsce.

Maciej ma również doświadczenie w doradztwie z zakresu kontraktów handlowych oraz prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia, w tym odpowiedzialności cywilnej, badań klinicznych oraz reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa cywilnego, konkurencji i administracyjnego, w tym monografii „Medyczne oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym” (Warszawa, 2013) oraz pierwszego na polskim rynku systemowego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia („Bezpieczeństwo żywności i żywienia, komentarz” pod red. A. Szymeckiej-Wesołowskiej). Jego doświadczenie naukowe obejmuje również studia i pobyty badawcze na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz Université Paris-Assas, a także studia podyplomowe.

Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive