Małgorzata Modzelewska de Raad

malgorzata.modzelewska@modzelewskapasnik.pl

Adwokat z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Od lat prowadzi liczne sprawy antymonopolowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Wiele prowadzonych przez nią spraw zakończyło się precedensowymi orzeczeniami Sądu Najwyższego.

Od 2007 r. informator Chambers Europe regularnie rekomenduje Małgorzatę w dziedzinie prawa antymonopolowego i ochrony konkurencji jako „doświadczonego i zaangażowanego” prawnika. W 2009 roku informator zaliczył ją do grona „wiodących doradców w dziedzinie prawa antymonopolowego i konkurencji”. Małgorzata zajmuje także wysokie miejsca w rankingach Rzeczpospolitej, European Legal Experts oraz Legal 500.

Małgorzata specjalizuje się w szeroko pojętym prawie antymonopolowym. Na codzień doradza w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej, porozumień wertykalnych (dystrybucja i umowy handlowe) oraz porozumień horyzontalnych. Pracuje z wieloma liderami rynkowymi w sektorach: farmaceutycznym, FMCG, sprzedaży detalicznej oraz wydawniczym, chemicznym oraz telekomunikacyjnym.

Praktyka Małgorzaty Modzelewskiej obejmuje wiele spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji, prawa reklamy oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pomaga też przedsiębiorcom prowadzić działalność gospodarczą w zgodzie z prawem konsumenckim.

Małgorzata jest doświadczonym pełnomocnikiem procesowym. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi oraz sądami arbitrażowymi (m.in. według reguł ICC, UNCITRAL oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej).

Jest wykładowcą i szkoleniowcem, a także autorką wielu publikacji na temat różnych aspektów prawa konkurencji w krajowych periodykach naukowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (Wydział Zarządzania) Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada prawo konkurencji dla studentów MBA Politechniki Warszawskiej i studentów studiów podyplomowych prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

undefined

 
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive