HOME  •  PRAWNICY  •  MONIKA SEREK


Monika Serek

monika.serek@modzelewskapasnik.pl

Adwokat. Monika specjalizuje się w sądowym postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych. Jej dotychczasowa ścieżka zawodowa obejmuje zarówno współpracę z kancelariami specjalizującymi się w prowadzeniu sporów sądowych, jak i – bezpośrednio - z przedsiębiorcami, których wspierała in-house.

Monika posiada duże doświadczenie w postępowaniach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów o roboty budowlane zarówno przed sądami powszechnymi jak i arbitrażowymi. Monika również doradza klientom w szeroko pojętych zagadnieniach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej.

Monika jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Uzyskała dyplom Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Monika jest autorem lub współautorem licznych publikacji, w tym – z dziedziny postępowania cywilnego i gospodarczego.

© 2017   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive