HOME  •  PRAWNICY  •  PIOTR PAŚNIK


Piotr Paśnik

piotr.pasnik@modzelewskapasnik.pl

Adwokat, specjalizuje się w prawie konkurencji oraz regulacjach sektorowych. Doradza przedsiębiorcom z sektora telekomunikacyjnego, chemicznego i energetycznego.

Piotr zdobywał doświadczenie jako in-house, jak również w międzynarodowych kancelariach prawnych (Baker&McKenzie oraz Wierzbowski Eversheds).

Reprezentuje klientów przed polskim i wspólnotowym organem ochrony konkurencji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowych. Jego doświadczenie obejmuje udział w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej, zawierania porozumień horyzontalnych (na rynku telefonii mobilnej) i wertykalnych. Reprezentował z sukcesem klienta telekomunikacyjnego w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie pytania prejudycjalnego.

Ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców przez organy regulacyjne. Prowadził kilkanaście tego rodzaju spraw zakończonych sukcesem. Reprezentował klienta w sprawach regulacyjnych, gdzie nałożono rekordowo wysokie kary pieniężne (338 mln i 100 mln zł), które następnie zostały uchylone prawomocnymi wyrokami. Uzyskał precedensowe orzeczenie Sądu Najwyższego, co do trybu nakładania kar przez Prezesa UKE skutkujące uchyleniem wielu kar nałożonych przez ten organ regulacyjny na przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Piotr jest doświadczonym procesualistą: prowadzi spory gospodarcze oraz postępowania karne gospodarcze. Wykłada regulacje i prawo konkurencji na studiach podyplomowych prowadzonych przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW.

undefined

 
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive