Szymon Gołębiowski

szymon.golebiowski@modzelewskapasnik.pl

Szymon jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego praca pt. „Kontrola koncentracji w sektorze elektroenergetycznym” zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepsza pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji w 2012 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak”. Od 2012 roku zajmuje się unijnym i polskim prawem antymonopolowym. Reprezentuje klientów postępowaniach w sprawach kontroli koncentracji przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (umowy dystrybucyjne, umowy franczyzowe, porozumienia horyzontalne), transakcji M&A, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa konsumenckiego. Doradzał klientom z sektorów FMCG, budowlanego, telekomunikacyjnego i energetycznego.

Szymon jest autorem polskich oraz zagranicznych publikacji naukowych z zakresu prawa konkurencji, prawa cywilnego oraz prawa nowych technologii. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

 

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive