HOME  •  SEKTORY  •  TELEKOMUNIKACJA

TELEKOMUNIKACJA

Sektor telekomunikacyjny podlega od lat silnej regulacji sektorowej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są również przedmiotem analiz i postępowań prowadzonych przez organy ochrony konkurencji w Polsce i w Europie.

W ciągu ostatnich 8 lat nasi prawnicy zaangażowani byli w wiele istotnych dla rynku telekomunikacyjnego postępowań i spraw dotyczących, m.in.:

  • dopłat do usługi powszechnej (łączna wnioskowana kwota dopłaty to ok. 1 mld złotych)
  • wyznaczania cen maksymalnych na rynkach detalicznych
  • analiz rynków oraz nakładania obowiązków regulacyjnych
  • ustalania wysokości opłat za dostęp telekomunikacyjny
  • warunków hurtowego dostępu do usług lub infrastruktury (np. WLR, BSA, LLU, MVNO, roaming krajowy)
  • nałożenia kar przez organy regulacyjne z tytułu niezgodności działalności z przepisami prawa lub obowiązkami regulacyjnymi
  • instrukcji prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i opisów kalkulacji kosztów

Kontakt: Artur Salbert, Piotr Paśnik

 

  SEKTORY

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive