full-1

Dominacja rynkowa


Firmy osiągają szczególną pozycję rynkową dzięki innowacji, opracowanemu i chronionemu know-how, a czasem – dzięki posiadanej infrastrukturze. Taka pozycja nie jest zakazana przez prawo konkurencji, ale przedsiębiorca dominujący ma szczególną odpowiedzialność: czasem nie może podejmować działań, które dla innych, nie-dominantów, są dozwolone.

Na przykład: dominant nie może w nieuzasadniony sposób różnicować sytuacji swoich kontrahentów. Dominacja dotyczy przedsiębiorców działających w różnej skali: można być dominantem na rynku europejskim, w regionie Europy, na rynku krajowym lub lokalnym. Wszystko zależy od produktowej i geograficznej definicji rynku. Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje ostatnio (2011-2012) około 70-80 decyzji rocznie zakazujących nadużywania pozycji dominującej, nakładając na przedsiębiorców kary pieniężne, do 10% przychodów za ostatni rok obrotowy.

Przedsiębiorcom stającym przed dylematami „dominanta” proponujemy:

  • test na dominację: czy jesteś dominantem, na jakim rynku działasz i w jakiej skali prowadzisz swój biznes
  • bieżące doradztwo przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych tak, żeby nie narazić się na zarzut nadużywania pozycji dominującej
  • w razie zarzutów organu krajowego lub europejskiego – reprezentowanie i doradztwo w postępowaniu antymonopolowym, łącznie z etapem sądowym
  • zarządzanie ryzykiem, czyli opracowywanie i wdrażanie programu zgodności

Przedsiębiorcom narażonym na działania dominantów proponujemy: identyfikację ryzyk i podjęcie działań nakierowanych na osiągnięcie wyznaczonego celu: zaprzestanie nadużycia i ewentualną interwencję u organu krajowego i unijnego.

Przykłady prowadzonych obecnie spraw z zakresu dominacji i nadużywania pozycji dominującej:

  • reprezentujemy Telekomunikację Polską w postępowaniu przed Sądem UE w sprawie odwołania od decyzji KE stwierdzającej nadużywanie pozycji dominującej
  • doradzamy firmom mającym pozycje dominantów w swoich branżach: pomagamy kształtować ich politykę sprzedażowąi strategię rynkową w zgodzie z prawem konkurencji
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive