full-1

Dystrybucja i umowy handlowe


Umowy handlowe, w tym – dystrybucyjne – to niemal codzienność w każdej branży. Prawo konkurencji wymaga, aby na poszczególnych szczeblach dystrybucji zachować konkurencję w ramach tej samej marki.

Zakazane jest zatem m.in. ustalanie cen sztywnych czy minimalnych cen odsprzedaży. W tego typu sprawach polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w roku 2012 - 11 decyzji, nakładając na przedsiębiorców wysokie kary pieniężne. Prawo konkurencji dotyka też innych aspektów dystrybucji, jak wyłączność dostawy (jednomarkowość) czy terytorialne ograniczenia odsprzedaży.

Wiele branż charakteryzuje specyficzne podejście do dystrybucji. Nasi prawnicy doradzają przedsiębiorcom wykazując się znajomością biznesu oraz regulacjami wpływającymi na modele dystrybucji.

W naszej praktyce wspieraliśmy również przedsiębiorców w postępowaniach, gdzie organ krajowy zarzucał przedsiębiorcom zawieranie umów ograniczających konkurencję.

Przykłady prowadzonych przez nas obecnie spraw z zakresu porozumień ograniczających konkurencję:

  • reprezentowanie INCOM S.A. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zmowę przetargową
  • reprezentowanie Integrit S.A. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zmowę przetargową
  • reprezentowanie Grupy Inco S.A. (producent Ludwika) w sprawie dotyczącej cen odsprzedaży
  • reprezentowanie Anyro & Co. sp. z o.o. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej ustalania cen odsprzedaży
  • reprezentowanie P.H.U. Jubiler sp. z o.o. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej ustalania cen odsprzedaży
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive