full-1

Koncentracje


Łączenie przedsiębiorców i różne formy akwizycji zmieniają sytuację na danym rynku. Dlatego koncentracje spełniające określone kryteria ilościowe (poziom sprzedaży na rynku polskim i europejskim) podlegają zgłoszeniu: albo Komisji Europejskiej, albo Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a czasami – kilku organom krajowym w UE i na świecie.

Jeszcze na etapie planowania transakcji, warto zbadać, czy organ europejski lub krajowy nie będzie miał problemu ze zgodą na koncentrację lub też – czy organ nie uzależni zgody od warunków, które podważą biznesowy sens koncentracji.

Dlatego, naszych klientów wspieramy:

  • w ocenie przedtransakcyjnej – z punktu widzenia potencjalnych ryzyk (na przykład – uzyskania decyzji odmownej lub warunkowej)
  • w procesie zgłoszenia zamiaru koncentracji i monitorowania postępowania w sprawie uzyskania zgody: przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Europejską
  • a przez zaufanych doradców – również w innych jurysdykcjach
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive