full-1

Kontrole i przeszukania


Poszukiwanie dowodów dopuszczenia się praktyki ograniczającej konkurencję przez polskie i unijne organy może przybrać formę kontroli lub przeszukania w siedzibie przedsiębiorcy. Jest to bardzo głęboka ingerencja zarówno w działalność przedsiębiorcy jaki i niekiedy – w jego bieżące funkcjonowanie.

Prowadzenie czynności kontrolnych przez organ państwowy generuje określone ryzyko, gdyż za brak współdziałania z organem w trakcie kontroli, na przedsiębiorców nakładane są wysokie sankcje sięgające do równowartości 50 mln EUR.

Członkowie naszego zespołu asystowali i zarządzali samym procesem kontroli w przypadku zarówno postępowań prowadzonych przez polski Urząd Ochrony Konkurencji, ale także – Komisję Europejską. Dodatkowo przygotowujemy naszych klientów do takiego wydarzenia, tak aby uniknęli kłopotów na wypadek takiej kontroli lub przeszukania.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive