full-1

Polityka zgodności


Firmy ponoszą odpowiedzialność za działania swoich pracowników i reprezentantów. Sankcja do 10% przychodów rocznych może być nałożona z powodu działań pojedynczego pracownika, nawet gdyby zarząd nie był ich świadomy. Dlatego inwestowanie w politykę zgodności zawsze się zwraca.

Prawidłowo opracowana polityka zgodności uwzględnia: specyfikę branży, niezbędność (proporcjonalność ze względu na cel) i efektywność przestrzegania zasad (poprzez instrumenty motywujące i sankcjonujące).

Zawsze proponujemy programy „szyte na miarę” w trzech krokach. W pierwszym: pracownicy i korporacje powinni najpierw rozumieć sens działań i samych regulacji. W drugim: pokazujemy (w różnorodny sposób) wzorcowe zachowania i reguły, aby w trzecim – weryfikujemy ich znajomość.

Na każdym etapie niezbędne jest wsparcie kadry zarządzającej i kształtowanie właściwych postaw i kultury korporacyjnej. Nasze doświadczenie i uczestnictwo w tych procesach wspiera sukces firmy w tym zakresie.

Nasza kancelaria ostatnio wspierała kształtowanie polityki zgodności: dla międzynarodowego koncernu farmaceutycznego, dla międzynarodowego przedsiębiorcy działającego w sektorze wyrobów medycznych oraz dla polskiego producenta z branży chemicznej.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive