full-1

Pomoc publiczna


Pomoc państwa w każdej formie stanowi zaburzenie naturalnych mechanizmów konkurencyjnych. Zasady korzystania z takiej pomocy reguluje i weryfikuje dla państw UE – Komisja Europejska. Przedsiębiorcy korzystający zarówno z konkretnego dofinansowania, ale też - zwolnienia czy gwarancji państwa muszą otrzymać zgodę KE na taki wsparcie.

Oceniamy działania przedsiębiorców pod kątem kwalifikacji, a przede wszystkim – ustalenia, czy dana pomoc jest zgodna ze Wspólnym Rynkiem.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive