full-1

Prawo konsumenckie


W ostatnich latach postępowania dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów generują coraz większą ilość kar nakładanych na przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK.

Rośnie też liczba pozwów o uznanie określonych postanowień umownych za niedozwolone. Przedsiębiorcy potrzebują poświęcić wiele uwagi regulaminom, wzorcom, kampaniom informacyjnym oraz przekazom reklamowym, aby spełniały polskie i europejskie standardy prawa konsumenckiego.

Wieloletnie doświadczenia członków zespołu w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK jak i w postępowaniach odwoławczych przed sądami pozwalają nam doradzać w zakresie strategii prowadzonych postępowań.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive