full-1

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Powszechne wykorzystanie środków elektronicznych powoduje obecnie wzrost liczby operacji dokonywanych na danych osobowych. Takie operacje dotyczą zarówno danych osobowych pracowników, jak również (a może - w szczególności) danych osobowych klientów. Dalszy rozwój „informatyzacji” prowadzenia działalności gospodarczej oraz konieczność respektowania prawa do prywatności będzie powodować wzrost praktycznego znaczenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive