full-1

Opracowanie dokumentacji wymaganej w związku z przetwarzaniem danych osobowych


Przepisy o ochronie danych osobowych określają sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Na taką dokumentację składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Nasza kancelaria przygotowuje dokumentację dostosowaną do zasad i zakresu przetwarzania danych osobowych.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive