full-1

Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów


Z uwagi na fakt, iż kary nakładane przez Prezesa UOKiK z tytułu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów są coraz bardziej dotkliwe, przedsiębiorcy coraz częściej badają zgodność swoich działań pod kątem tego typu naruszenia, zwracając uwagę przede wszystkim na możliwość wprowadzenia w błąd czy czytelność i rzetelność przekazów reklamowych.

Oceniamy działania i reklamy przedsiębiorców pod kątem ryzyka naruszenia prawa konsumenckiego, proponując adekwatne korekty.

W przypadku wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania administracyjnego, wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie proceduralnym.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive