full-1

Postępowania wobec przedsiębiorców związane z działaniami B2C


Obowiązki wynikające z ogólnych norm cywilnych oraz związane ze szczególnymi formami sprzedaży (umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa) dotyczą wszystkich przedsiębiorców zaangażowanych w transakcje konsumenckie.

W sektorze finansowym, zakres tych obowiązków został dodatkowo poszerzony, a ryzyka wzrosły w związku ze z rozszerzeniem uprawnień Prezesa UOKiK w zakresie badania zgodności działania przedsiębiorców z prawem.

Wspomagamy przedsiębiorców w postępowaniach reklamacyjnych, związanych z odstąpieniem przez konsumenta od umowy czy też związanych z realizacją uprawnień z gwarancji.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive