full-1

Kary w sektorach regulowanych


Przedsiębiorcy działający w sektorach regulowanych są szczególnie narażeni na możliwość nałożenia kary przez organy regulacyjne.

Strategiczne podejście do prowadzonych postępowań łączące nie tylko znajomość przepisów sektorowych, ale także doskonałą znajomość norm proceduralnych i gwarancji procesowych pozwoliły naszym prawnikom osiągać optymalne rezultaty w sporach dotyczących kar sięgających kilkuset milionów złotych. W szeregu tych postępowań zapadały korzystne dla przedsiębiorców, precedensowe orzeczenia Sądu Najwyższego.

Prawnicy należący do naszego zespołu reprezentowali z sukcesami przedsiębiorców w szeregu postępowaniach dotyczących nałożenia kar:

  • przez organy regulacyjne z tytułu niezgodności działalności z przepisami prawa lub obowiązkami regulacyjnymi
  • przez organ ochrony konkurencji w związku z zarzutami dotyczącymi utrudniania kontroli
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive