full-1

Nakładanie i stosowanie obowiązków regulacyjnych


Wielu przedsiębiorców działających na rynkach regulowanych podlega szczególnym obowiązkom, które niejednokrotnie zależą od ich pozycji rynkowej. Przykładem jest rynek telekomunikacyjny, gdzie nałożenie najbardziej istotnych obowiązków regulacyjnych zależne jest od przeprowadzenia analizy rynków właściwych.

Na innych rynkach regulowanych obowiązki ciążą na przedsiębiorcach z racji rodzaju prowadzonej przez nich działalności.

Jakkolwiek sektory podlegające regulacji różnią się, to obowiązki regulacyjne nakładane na tych przedsiębiorców są często podobne. Są to, m.in.: obowiązek zapewnienia dostępu do niektórych elementów infrastruktury na określonych minimalnych warunkach, zakaz dyskryminacji, obowiązek ustalania opłat w oparciu o koszty.

Podmiotom podlegających decyzjom regulacyjnym możemy zapewnić pomoc w opracowaniu strategii postępowań regulacyjnych, tak aby wydane decyzje regulacyjne i nałożone obowiązki były jak najmniej dotkliwe. Co ważne, odpowiedni kształt decyzji regulacyjnych może znacznie ułatwić zarówno rozpoczęcie działalności na tym rynku, jak i dalsze funkcjonowanie na nim.

Członkowie zespołu posiadają bogate doświadczenia w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących wydawania decyzji regulacyjnych.

Nasi prawnicy reprezentowali klientów m.in. w kilkudziesięciu postępowaniach dotyczących analiz rynków oraz nakładania obowiązków regulacyjnych, w tym:

  • analiz telekomunikacyjnych detalicznych i hurtowych rynków właściwych
  • nakładania obowiązków regulacyjnych
  • hurtowego dostępu do usług lub infrastruktury
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive