full-1

Ochrona danych osobowych


Powszechne wykorzystanie środków elektronicznych powoduje obecnie wzrost liczby operacji dokonywanych na danych osobowych.

Powszechne wykorzystanie środków elektronicznych powoduje obecnie wzrost liczby operacji dokonywanych na danych osobowych. Te operacje dotyczą zarówno  danych osobowych pracowników, jak również (a może - w szczególności) danych osobowych klientów. Dalszy rozwój „informatyzacji” prowadzenia działalności gospodarczej oraz konieczność respektowania prawa do prywatności będzie powodować wzrost praktycznego znaczenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W tych okolicznościach każdy z przedsiębiorców musi mieć świadomość potrzeby stosowania się do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz licznych przepisów szczególnych.

W bardzo wielu przypadkach, ze względu na ogólny i nieprecyzyjny charakter przepisów o ochronie danych osobowych, prawidłowe ich stosowanie wymaga pomocy profesjonalnego prawnika.

Nasi prawnicy doradzali klientom między innymi w następujących sprawach:

  •  transferu danych osobowych za granicę,
  • dostosowania zasad przeprowadzania programów lojalnościowych do wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
  • opracowania zasad przetwarzania danych osobowych przy organizacji akcji marketingowych oraz loterii promocyjnych,
  • usług geolokalizacyjnych i profilowania,
  • tajemnicy telekomunikacyjnej.
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive