full-1

Arbitraż krajowy i międzynarodowy


Zapis na sąd polubowny jest popularnym wśród przedsiębiorców zastrzeżeniem umownym dającym możliwość rozpoznania ewentualnych sporów przez sąd polubowny. Taki sąd zwykle działa szybciej, ze zrozumieniem realiów gospodarczych i z zachowaniem pełnej poufności postępowania.

Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami polubownymi, zarówno – przed stałymi sądami (takimi jak Sąd Polubowny przy Krajowej Izbie Gospodarczej), jak i sądami ad hoc, powoływanymi zgodnie z ustaleniami stron.

Małgorzata Modzelewska de Raad prowadziła również arbitraże międzynarodowe, między innymi według reguł sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, jaki według reguł UNCITRAL.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive