full-1

Kary nakładane na przedsiębiorców


Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy narażeni są na ryzyko nałożenia kar przez organy administracji. Szczególnie, ryzyko to dotyka przedsiębiorców działających w sektorach regulowanych.

Strategiczne podejście do prowadzonych postępowań łączące nie tylko znajomość przepisów sektorowych, ale także doskonałą orientację w procedurze i gwarancjach procesowych, pozwoliły naszym prawnikom osiągać optymalne rezultaty w sporach dotyczących kar sięgających kilkuset milionów złotych. W szeregu tych postępowań zapadały korzystne dla klientów reprezentowanych przez naszych prawników, precedensowe orzeczenia Sądu Najwyższego.

Prawnicy należący do naszego zespołu reprezentowali z sukcesami klientów w szeregu postępowaniach dotyczących nałożenia kar:

  • przez organy regulacyjne z tytułu niezgodności działalności z przepisami prawa lub obowiązkami regulacyjnymi;
  • przez organ ochrony konkurencji w związku z zarzutami dotyczącymi utrudniania kontroli.
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive