full-1

Nieuczciwa konkurencja


Przedsiębiorcy w Polsce muszą nie tylko przestrzegać publicznego prawa konkurencji, którego „strażnikiem” jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale również zasad uczciwego konkurowania pomiędzy sobą. Za dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca może pozwać innego przedsiębiorcę przed sądem państwowym domagając się zaprzestania działań niezgodnych z prawem i odszkodowania.

Nasi prawnicy reprezentowali przedsiębiorców w licznych sprawach sądowych na gruncie takich naruszeń jak: ograniczanie dostępu do rynku, nieuczciwa reklama, podróbki produktów, „kradzieże” know-how czy też rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy.

Prawnicy kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w zakresie sporów dotyczących zwrotu tzw. „opłat półkowych”, które nabyli reprezentując swoich klientów w licznych (ponad 100) sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, a także doradzając przedsiębiorcom przy konstruowaniu umów współpracy handlowej.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive