full-1

Odszkodowania za naruszenie reguł konkurencji


Roszczenia odszkodowawcze związane z naruszeniem reguł konkurencji stają się coraz bardziej powszechne w Europie. Podmioty pokrzywdzone naruszeniem reguł konkurencji mogą domagać się naprawienia szkody wynikającej z takiego działania.

Większość naruszeń reguł konkurencji wykrywane i upubliczniane jest przez krajowe organy antymonopolowe i Komisję Europejską. Informacja o decyzji organu antymonopolowego nakładającego karę jest pomocna dla ustalenia, że doszło do narusznia prawa i określenia (ogólnie) szkody. Dochodzenie konkretnych odszkodowań musi się odbyć w osobnej procedurze, w Polsce – przed sądem cywilnym/gospodarczym.

Nasi prawnicy mają doświadczenie zarówno w ocenie zasadności roszczeń tego typu po stronie pokrzywdzonego, jak i w przygotowywaniu strategii obrony przed potencjalnymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia reguł konkurencji.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive