full-1

Postępowania antymonopolowe


Bezpośrednią konsekwencją naruszenia reguł konkurencji jest wszczęcie przez organ krajowy lub unijny (jeśli spełniona jest przesłanka wpływu na handel wspólnotowy) postępowania antymonopolowego. Jest to szczególny rodzaj postępowania (postępowanie hybrydowe), gdzie zastosowanie znajdują reguły procesowe czterech różnych ustaw.

Członkowie naszego zespołu prowadzili w ostatnim dziesięcioleciu ponad trzydzieści różnych postępowań antymonopolowych, zarówno z zakresu nadużywania pozycji dominującej, jak i porozumień ograniczających konkurencję i kontroli koncentracji. Wiele z nich – to najgłośniejsze sprawy antymonopolowe, którymi zajmował się polski organ ochrony konkurencji.

Wiele z tych odwołań zakończyło się precedensami na etapie rozpoznania spraw przez Sąd Najwyższy.

Obecnie reprezentujemy klientów w następujących sprawach:

  • Telekomunikację Polską S.A. w postępowaniu przed Sądem UE w sprawie odwołania od decyzji KE stwierdzającej nadużywanie pozycji dominującej;
  • INCOM S.A. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zmowę przetargową;
  • Integrit S.A. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zmowę przetargową;
  • PTK Centertel sp. z o.o. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zawarcie antykonkurencyjnego porozumienia na rynku telefonii mobilnej (telewizji mobilnej);
  • Grupę Inco S.A. w sprawie dotyczącej ustalania cen odsprzedaży produktów chemicznych (Ludwik);
  • Anyro & Co. sp. z o.o. w sprawie ustalania cen odsprzedaży markowych zegarków;
  • P.H.U. Jubiler sp. z o.o. w sprawie ustalania cen odsprzedaży markowych zegarków.
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive