Poland: Enforcement of vertical restrains. Practitioner’s insight, Concurrences Review N° 2-2019.
ARTICLES AND COMMENTS
may  2019
Poland: Enforcement of vertical restrains. Practitioner’s insight, Concurrences Review N° 2-2019.

Autor: Małgorzata Modzelewska de Raad

Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska
ARTICLES AND COMMENTS
August  2018
Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska

wyd. Wolters Kluwer, 2018, autorkami części prawnokonkurencyjnej są prof. Agata Jurkowska-Gomułka oraz Małgorzata Modzelewska de Raad; monografia stanowi tłumaczenie książki „Vertical Agreements in EU Competition law” F. Wijckmansa i F. Tuytschaever’a, wydanej przez Oxford Univ. Press, zaadoptowane do polskiego prawa; zespół prawników kancelarii dokonał tłumaczenia i opracowania tekstu oryginalnego, jak również uzupełnienia o elementy prawa polskiego, a wspomniane wcześniej autorki uzupełniły całość monografii o rozdział związany z polska praktyką w obszarze porozumień wertykalnych.

Prawo pocztowe. Komentarz (pod red. Mateusza Chołodeckiego, Anny Piszcz, Tadeusza Skocznego), Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2018.
ARTICLES AND COMMENTS
July  2018
Prawo pocztowe. Komentarz (pod red. Mateusza Chołodeckiego, Anny Piszcz, Tadeusza Skocznego), Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2018.

A. Jurkowska-Gomułka jest autorką następujących fragmentów komentarza: Wprowadzenie do rozdziału 6, komentarz do art, 3 pkt 14, 30-31, art. 71-80. Artur Salbert - do rozdziału 10: „Kalkulacja kosztu netto i finansowanie obowiązku świadczenia usług powszechnych, art. 106-120.

Jest to pierwszy w Polsce komentarz do ustawy Prawo pocztowe, podejmujący nowatorskie zagadnienia prawne wynikające z liberalizacji rynku pocztowego w Polsce i UE.

Mind the gap! ECN+ Directive on its way to eliminate deficiencies of Regulation 1/2003: Polish perspective
ARTICLES AND COMMENTS
may  2018
Mind the gap! ECN+ Directive on its way to eliminate deficiencies of Regulation 1/2003: Polish perspective

("Market and Competition Law Review" 2018, vol. II(2), ss.125-150). Autor: prof. A. Jurkowska-Gomułka

Przegląd najważniejszych propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w „Nowym ładzie dla konsumentów”
ARTICLES AND COMMENTS
may  2018
Przegląd najważniejszych propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w „Nowym ładzie dla konsumentów”

(Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 6(7), 2018). Autor: Agnieszka Kowalczyk-Zagaj (radca prawny w kancelarii zajmująca się prawem konsumenckim). Przegląd zmian legislacyjnych w kontekście Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Nowy ład dla konsumentów” (A New Deal for Consumers) ogłoszonego przez Komisję Europejską w dniu 11 kwietnia 2018 r.

COMPETITION

Competition law penetrates all branches of industry, impacting businesses of all scales. The severe sanctions and imprecise law make it a potential minefield, even for the most experienced entrepreneurs.

more
REGULATION

Operating on regulated markets means constantly taking into account the impact of the regulatory authorities. Not only can we assist you in understanding the rules governing your regulated market; we can advise you on how to optimise your business model.

more
LITIGATION

The nature of doing business means that even the most conciliatory contractor can find itself caught up in a dispute, whether in court or not. When such an unpleasant situation arises, it is vital to set the right goals, be consistent in pursuing them and to be on the lookout for optimum solutions...

more