Ochrona danych osobowych

Powszechne wykorzystanie środków elektronicznych powoduje obecnie wzrost liczby operacji dokonywanych na danych osobowych. Te operacje dotyczą zarówno  danych osobowych pracowników, jak również (a może - w szczególności) danych osobowych klientów. Dalszy rozwój „informatyzacji” prowadzenia działalności gospodarczej oraz konieczność respektowania prawa do prywatności będzie powodować wzrost praktycznego znaczenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W tych okolicznościach każdy z przedsiębiorców musi mieć świadomość potrzeby stosowania się do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz licznych przepisów szczególnych.

W bardzo wielu przypadkach, ze względu na ogólny i nieprecyzyjny charakter przepisów o ochronie danych osobowych, prawidłowe ich stosowanie wymaga pomocy profesjonalnego prawnika.

Nasi prawnicy doradzali klientom między innymi w następujących sprawach:

  •  transferu danych osobowych za granicę,
  • dostosowania zasad przeprowadzania programów lojalnościowych do wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
  • opracowania zasad przetwarzania danych osobowych przy organizacji akcji marketingowych oraz loterii promocyjnych,
  • usług geolokalizacyjnych i profilowania,
  • tajemnicy telekomunikacyjnej.
REGULATION

Operating on regulated markets means constantly taking into account the impact of the regulatory authorities. Not only can we assist you in understanding the rules governing your regulated market; we can advise you on how to optimise your business model.

more

01

Applying regulatory obligations

If you operate on a regulated market, by definition you are subject to certain obligations. Exactly ...

02

Universal services

Certain services on the postal and telecommunications markets that are of primary importance to end ...

03

Fines for companies in regulated sectors

Companies operating in regulated sectors are particularly exposed to fines from regulatory ...

04

Access to essential facilities

In industries such as rail, telecommunications and energy, effective access to infrastructure or ...

05

Regulatory calculation of costs

Regulatory calculation of costs is a feature of a number of sector regulations.

06

Ochrona danych osobowych

Powszechne wykorzystanie środków elektronicznych powoduje obecnie wzrost liczby operacji ...

COMPETITION

Competition law penetrates all branches of industry, impacting businesses of all scales. The severe sanctions and imprecise law make it a potential minefield, even for the most experienced entrepreneurs.

more
REGULATION

Operating on regulated markets means constantly taking into account the impact of the regulatory authorities. Not only can we assist you in understanding the rules governing your regulated market; we can advise you on how to optimise your business model.

more
LITIGATION

The nature of doing business means that even the most conciliatory contractor can find itself caught up in a dispute, whether in court or not. When such an unpleasant situation arises, it is vital to set the right goals, be consistent in pursuing them and to be on the lookout for optimum solutions...

more