Agnieszka Jelska

Agnieszka Jelska

e-mail

Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z wyróżnieniem zdała zarówno sam egzamin radcowski, jak i egzamin wstępny na aplikację radcowską. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a jej praca magisterska pt. "Kontrola koncentracji w orzecznictwie Prezesa UOKiK", została nagrodzona w konkursie organizowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ukończyła również podyplomowe studium z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Ponadto, Agnieszka jest laureatką ogólnopolskiego konkursu z zakresu prawa handlowego Law in Books & Law in Action.

Agnieszka zdobywała doświadczenie zawodowe podczas pracy m.in. w kancelariach prawniczych, Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Obecnie doradza przedsiębiorcom w sprawach z obszaru prawa antymonopolowego, prawa ochrony konsumentów i regulacji sektorowych, w tym procedury odwoławczej od decyzji Prezesa UOKiK. Agnieszka zdobyła również doświadczenie w zagadnieniach regulacji ochrony danych osobowych, uczestnicząc m.in. w opracowywaniu wymaganej prawem dokumentacji.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej